Seçkin Danışmanlık

Amacı:

İhracat – ithalat gümrükleme süreçleri açısından bilinmesi gereken ana hususların aktarılacağı programda, gümrük müşavirlik şirketleri ile ortak bir dil geliştirebilmek amacıyla gümrük mevzuatına ilişkin temel kavramların ve bunların arkasında yer alan hukuki detayların aktarılması temel gayemizdir. Gümrük vergilerinin hesaplanması, gümrük beyannamesinin doldurulma esasları gibi konu uygulama boyutlarıyla birlikte bol örnekler ve vakalar eşliğinde anlatılacaktır.

 

İçeriği – Ana Başlıklar:

 • TÜRK GÜMRÜK MEVZ UATINI OLUŞTURAN ANA HUKUKİ METİNLER
  • Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Genel Tanıtımı
  • Türk Gümrük Mevzuatının Dayandığı Uluslararası Düzenlemeler
  • Hangi Konu Nerede Aranmalıdır?

 

 • GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİNİN ÜÇ SACAYAĞI
  • Eşyanın Tanımı ve Tarife (GTIP) Kavramı
  • Eşyanın Kıymeti Problemi
  • Eşyanın Menşei Problemi ve Menşe Tespit Kuralları

 

 • EŞYANIN TÜRKİYE’YE GELİŞİ VE İTHALATA KADAR GEÇEN SÜREÇLERİN ANALİZİ
  • Özet Beyan, Eşyanın Boşaltılması ve Ambar Tescili
  • Geçici Depolama Yeri (Ardiye) ve Eşyanın Bekleme Süreleri
  • Tasfiye Rejimi, Ek Süre Talepleri ve Bağlantılı Cezalar, İşlemler

 

 • GÜMRÜK REJİMLERİ VE EŞYANIN GÜMRÜKÇE KABUL EDİLEN BİR İŞLEME TABİ TUTULMASI  
  • Gümrüğe Gelen Eşyaya Uygulanabilecek Gümrük İşlemleri Nelerdir?
  • Mahrece İade, Yeniden İhracat, İmha, Terk Prosedürleri
  • Gümrük Rejimi Kavramı
  • Antrepo, Serbest Dolaşıma Giriş, Transit, Geçici İthalat, Dahilde İşleme, Hariçte İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme, İhracat Rejimlerinin Vaka Örnekleri ile Tanıtımı

 

 • GÜMRÜK VERGİLERİ VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ
  • Gümrük Vergisi
  • Katma Değer Vergisi
  • Damga Vergisi
  • Kaynak Kullanım Destekleme Fonu
  • Özel Tüketim Vergisi
  • Antidamping Vergisi
  • Gözetim Uygulaması ve Ek Mali Yükümlülükler

 

 • GÜMRÜK BEYANNAMESİ ANALİZİ
  • İhracat ve İthalat Gümrük Beyannamelerinin Doldurulma Esasları
  • Beyanname Üzerinde Uygulamalı Çalışmalar ve Beyanname Analizi

Eğitim İnteraktif olarak yapılacaktır.

YÖNTEM:

Katılmak için bilgisayarınızda "Zoom Video Conference" programı kurulu olmalıdır.

Tarih: 4-5-6 Kasım 2022 Cuma-Cumartesi-Pazar (10.00-16.30)

Yer : Webinar

Eğitim Uzmanı: Ali DÖLEK

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi mezunu olan Dölek, bir süreliğine Hukuk Fakültesi’ne de devam etmiş olup, aynı üniversite bünyesinde 3 yıla yakın bir süre araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra istifa ederek dış ticaret alanında profesyonel meslek hayatına atılmıştır. Dış ticaret, gümrük ve nakliye sektöründe değişik kademelerde görevler üstlenen Dölek, halen uluslar arası bir şirketler grubunun dış ticaret ve gümrük danışmanlığı görevini yürütmekte olup, bilgi ve deneyimlerini seminer programları aracılığı ile kamuoyuyla paylaşmaktadır. NTVMSNBC ekonomi yazarlığı, Dış Ticaret Mevzuat Rehberi isimli süreli yayının genel yayın koordinatörlüğü görevlerini de üstlenmiş olan Ali Dölek’in dış ticaret alanında yayınlanmış 20’ye yakın kitabı bulunmaktadır..

EĞİTİME KATILIM ÜCRETİ
2600 TL + KDV (%18)

Garanti Bankası Gebze İsmetpaşa Şubesi (424 Şube Kodu)
IBAN No: TR64 0006 2000 4240 0006 2936 22
Hesap İsmi: Zübeyde Söğütlü Ay Seçkin Danışmanlık

Katılmak isteyen firmaların aşağıdaki katılım formunu doldurup katılım bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu ile birlikte en geç 10 Ekim 2022 tarihi saat 12:00'a kadar SEÇKİN DANIŞMANLIK (tan Ahmet AY'a) (Tel: 0 544 417 49 48) (mail: egitim@seckindanismanlik.com.tr) iletmeleri gerekmektedir.

NOT: Banka Dekontunun Açıklama Bölümüne Eğitimin İsmi yazılması gerekmektedir.(Kontenjan Sınırlıdır)

KATILIM FORMU

KATILIMCININ:
AdıSoyadı :
Firmadaki Görevi :
Firma Ünvanı (Tamolarak):
Adresi :
V.Dairesi&Numarası :
E-Mail :
Telefon &Faks & GSM :
Eğitimin Adı :

▪ Bu eğitim kurum içi olarak da verilmektedir.
• Seminer notları mail adresine gönderilecektir.
• Fatura ve sertifika seminer sonunda kargo adresine gönderilecektir.