Seçkin Danışmanlık

Amaç:

Bu eğitim kalıcı bir maliyet sistemi kurmak isteyen şirketler için hazırlanmıştır.

Maliyet muhasebesi dört boyutta ele alınmıştır.
• İşletmelerin, üretim tiplerine bağlı olarak, kurmaları gereken maliyet sistemi
• Bilinmesi gereken mevzuat boyutu ve bağlayıcı yönleri
• Erp‘de maliyet sisteminin kurulması ile ilgili tanımlar ve şablonlar, dönem sonu işlemler
• Fiili maliyetlerin oluşumu ve standart ile karşılaştırılması

Yöntem:

Eğitmenin, 30 yılı aşkın tecrübesi ile onlarca şirkette yürüttüğü ERP Maliyet projelerinden süzülmüş, excel vakaları ile desteklenmiş, bir içerik oluşturulmuştur.
Bahar Pekel’ in tüm eğitimlerinde kullandığı, deneyimleyerek öğrenme metodu kullanılmıştır.

İçerik:

Bölüm I Maliyet Süreçlerinin Kurulmasında İzlenmesi Gereken Yol

1-Maliyet Sistemini Besleyen Damarlar
1.1 - ERP seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar
1.2 - Maliyet projelerinde giderleri katlayan hatlar
1.3 - Proje yöneticisi ve proje ekibinin özellikleri
• Vaka-1 Bilgi karar sistemi değerlendirme puanlama
• Vaka-2 Proje ekibi ve lider özellikleri
• Vaka 3 Erp sözleşmelerinde bulunması gereken noktalar

2-Maliyet Muhasebesi Genel Muhasebe İlişkisi
2.1 - Bilinmesi gereken temel mevzuat
2.2 - Hesap planın maliyet sistemine uygun yapılandırılması
2.3 - Maliyet muhasebesi hesapları ve örnek hesap planları

3-Kodlamalar ve Tanımlar
3.1 - Gelir merkezlerinin belirlenmesi ve gelir hesaplarının yapılandırılması
3.2 - Müşteri kartlarının açılması
3.3 - Gider merkezlerinin belirlenmesi ve gider hesaplarının açılması
3.4 - Stok kodlarının ve ağaç yapısının oluşturulması
3.5 - Operasyon kodlarının oluşturulması
• Vaka 4 Örnek şirket gelir hesapları oluşturma
• Vaka 5 Kar analiz raporları ile ilgili taslak
• Vaka 6 Müşteri cari kart kodlama ve özel alanlar
• Vaka 7 Gider yeri ve gider çeşidi yapılandırması
• Vaka 8 Masraf merkezi örnek
• Vaka 9 Masraf merkezi örnek
• Vaka 10 Karmaşık yapılarda stok kodlama

Bölüm II Maliyet Yönteminin Seçimi

4 - Maliyet Yönteminin Seçiminde Sorulması Gereken Sorular
4.1 - Safha maliyet sistemi nedir, ne zaman seçilir, maliyet akışı nasıldır?
4.2 - Sipariş maliyet sistemi nedir, ne zaman seçilir, maliyet akışı nasıldır?
4.3 - Karma maliyet sistemi nedir, ne zaman seçilir, maliyet akışı nasıldır?
• Vaka 11 Maliyet yöntemi seçimi-dört farklı şirket.

Bölüm III Fiili Maliyetlerin Oluşumu ve Reçete İlişkisi

5 - Fiili İşçilik Maliyetlerinin Hesaplanması
5.1 - İşçilik maliyeti hesabında 3 farklı yöntem
5.2 - Kapasite kullanımı ve işçilik maliyetleri ilişkisi
• Vaka 12 - İşçilik maliyetlerinin dağıtılmasında farklı yöntemler
• Vaka 13 - Eksik işçilik hesabı
• Vaka 14 - Güg –makine amortisman gider dağıtımı

6 - Fiili Genel Üretim Giderleri Hesaplanması
6.1 - Maliyet sürücüleri
6.2 - Hacim tabanlı ve faaliyet tabanlı dağıtım yöntemleri
6.3 - Sabit ve değişken gider ayrımı
6.4 - Kapsamına göre güg dağıtımı ,maliyet yöntemleri
• Vaka 15 - Maliyet şablonu oluşturma
• Vaka 16 - Genel gider kartları ve hesap planı bağlantısı
• Vaka 17 - Sabit değişken giderler
• Vaka 18 - Kapsama göre dağıtım
• Vaka 19 - Kapasite-verim hesabı

7 - Fiili Malzeme Maliyetlerinin Hesaplanması
7.1 - Malzeme maliyeti yönetimi ile ilgili kararlar
7.2 - Malzeme maliyetini etkileyen hareketler
• Vaka 20 - Reçete örnekleri

8- Dönem Sonu İşlemler
8.1 - Dönem sonu maliyet hesaplarının yansıtılması
• Vaka 21 - Dönem sonu işlemler
8.2 - Maliyet oluşumunda özellikli konular

Eğitim Uzmanı: Bahar PEKEL..

İTÜ Endüstri Fakültesi İşletme Mühendisliği bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını İstanbul Üniversitesinde tamamlayan Pekel bu tarihden itibaren 25 yıl boyunca çeşitli kurum ve kuruluşlarda yönetici kademelerinde görev yaptı. 2004 yılında iş adımı derneklerinde eğitimler vermeye başladı.2009 yılında Pekel Yönetim Danışmanlık şirketini kurdu.Üretim işletmelerinde yönetimin sonuçları ölçebilmesi ve geleceğe yön veren kararları alabilmesi için ; ölçülebilir bir sistem kurulması ve sistemin,hem maliyet muhasebesi ve hemde ERP ile uyumlu hale getirilmesi konularına yoğunlaşmıştır.
“Performans Kriterlerinin Oluşturulması” ve “Maliyet Yönetimi”,”Bütçeleme ve Nakit Akış Yönetimi”,Satış Kanalları Bazında Karlılık Yönetimi” ,”Hedeflerle Yönetim”,Üretim Verimliliği Ölçümü” “Mali Tabloların Girişimci Gözü ile Analizi gibi bir çok danışmanlık projesini başarı ile yürütmüştür. Yıllardır profesyonel yaşamının yanı sıra işadamlarına yüzlerce seminer veren Bahar Pekel;özel sektörde bir çok üretim firmasının yanı sıra , kamu sektöründe de İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Haydarpaşa Numune Hastane’lerinde bilgi alt yapısı kurulması ve mali analiz konularında yönetim danışmanlığı yapmıştır.Özel ilgi alanları tiyatro ,şiir ve İstanbul tarihidir.
Eğitimlerinde, eski bir amatör tiyatrocu olarak, eğlendirerek, kilit bilgileri aktarmaktadır. Satış ve Pazar gerçeklerine yönelik bir teknik donanımın yanı sıra, animasyon ve uygulama çalışmaları ile desteklenmiş “work shop” yöntemini kullanmaktadır..

Eğitim İnteraktif olarak yapılacaktır.

YÖNTEM:

Katılmak için bilgisayarınızda "Zoom Video Conference" programı kurulu olmalıdır.

Yer : Webinar

1-2 Temmuz 2022 Cuma-Cumartesi (10.00-16.30)

EĞİTİME KATILIM ÜCRETİ

1620 TL + KDV (%18)

AKBANK Kartal Çarşı Şubesi (Pekel Yönetim Danışmanlık Tic.Ltd.Şti.)
IBAN No: TR56 0004 6001 6188 8000 3239 86

Katılmak isteyen kişilerin aşağıdaki katılım formunu doldurup katılım bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu ile birlikte en geç 30 Haziran 2022 tarihi saat 12:00'a kadar Ahmet AY'a (Tel: 0544 417 4948) (mail: kayit@pekeldanismanlik.com) iletmeleri gerekmektedir.

KATILIM FORMU

KATILIMCININ:
AdıSoyadı :
Firmadaki Görevi :
Firma Ünvanı (Tamolarak):
Adresi :
V.Dairesi&Numarası :
E-Mail :
Telefon; GSM :

▪ Bu eğitim kurum içi olarak da verilmektedir.
• Seminer notları mail adresine gönderilecektir.
• Dijital sertifika mail adresine gönderilecektir.
▪ Kesin kayıt ödemenin gerçekleşmesi ile yapılmış olur.
▪ Programa katılmaktan vazgeçen katılımcı bunu en geç, eğitim tarihinin 2 işgünü öncesinden Pekel Danışmanlık’a yazılı olarak bildirmek zorundadır. Daha sonraki iptaller geçerli olamayacak ancak katılımcı değişikliği mümkün olabilecektir..
▪ Pekel Danışmanlık önceden bilgilendirmek suretiyle gerektiğinde eğitmeni ya da seminer salonunu değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutar. Programın iptal edilmesi durumunda banka hesaplarına yatırılan paralar iade edilir..
* Bu Eğitim Seçkin Danışmanlık ve Pekel Danışmanlık işbirliğinde yapılmaktadır.