Seçkin Danışmanlık

AMAÇ:

Uluslar arası ticarette taşınan eşyaya ilişkin oluşabilecek zarar ve ziyanın sigortalanması esnasında dikkat edilecek hususların, Türk hukuk sistemi ve uluslar arası hukuk açısından incelenmesi ve nakliye sigortalarında uygulamada varolan teminat türlerinin tanıtılması ve konunun özellikle dış ticaret ve nakliye sektörleri açısından uygulama örnekleri ve vaka analizleri eşliğinde ele alınması amaçlanmaktadır.

DIŞ TİCARETTE OLUŞABİLECEK RİSKLER VE SİGORTA KAVRAMI

Ø Mala İlişkin Riskler
Ø Alacağa İlişkin Riskler

NAKLİYE SÜREÇLERİNİN ANALİZİ VE LOJİSTİK BAKIŞ AÇIŞI İLE DIŞ TİCARET

Ø İç Taşıma, Yükleme, Gümrükleme, Boşaltma, Nakliye Süreçleri
Ø Aktarma Kavramı ve Riskler Açısından Analizi

SİGORTA KAVRAMINA GENEL BAKIŞ

Ø Sigortanın Tanımı ve Önemi
Ø Sigorta Temel Kavramları
Ø Risk Kavramı ve Sigorta Hukukundaki Önemi Açısından Analizi
Ø Teminat Kavramı ve Teminat Türleri
Ø Sigorta Poliçesi ve Sigorta Sözleşmelerinde Dikkat Edilecek Hususlar

NAKLİYE SİGORTALARI VE TEMİNAT TÜRLERİ

Ø Dış Ticarette Tarafların Sigorta Yaptırma Sorumluluğunun Analizi
Ø Taşınan Mala İlişkin Risklerin Analizi
Ø Nakliye Sigortası Teminat Türleri
§ Dar Teminat
§ Tam Zayi
§ Geniş Teminat
Ø Kloz Kavramı ve Ekstra Klozlar

SİGORTA YAPTIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ø Vapur Yaş Zammı Kavramı ve Sigorta Primlerine Yansıması
Ø Dain-i Mürtehin Kavramının Önemi ve Dış Ticaret Açısından Analizi
Ø CIF Alımlar ve Sigorta Uygulamaları

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET MEVZUATLARI AÇISINDAN SİGORTAYA BAKIŞ

Ø Türk Gümrük Mevzuatı Açısından Sigortanın Önemi
Ø Gümrük Vergisi Hesaplama Açısından Sigorta
Ø İthalat Maliyetlendirmelerde Sigorta

Eğitim İnteraktif olarak yapılacaktır.

YÖNTEM:

Katılmak için bilgisayarınızda "Zoom Video Conference" programı kurulu olmalıdır.

Tarih: 4 Ekim 2022 Salı (10.00-16.00)

Yer : Webinar

Eğitim Uzmanı: Ali DÖLEK

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi mezunu olan Dölek, bir süreliğine Hukuk Fakültesi’ne de devam etmiş olup, aynı üniversite bünyesinde 3 yıla yakın bir süre araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra istifa ederek dış ticaret alanında profesyonel meslek hayatına atılmıştır. Dış ticaret, gümrük ve nakliye sektöründe değişik kademelerde görevler üstlenen Dölek, halen uluslar arası bir şirketler grubunun dış ticaret ve gümrük danışmanlığı görevini yürütmekte olup, bilgi ve deneyimlerini seminer programları aracılığı ile kamuoyuyla paylaşmaktadır. NTVMSNBC ekonomi yazarlığı, Dış Ticaret Mevzuat Rehberi isimli süreli yayının genel yayın koordinatörlüğü görevlerini de üstlenmiş olan Ali Dölek’in dış ticaret alanında yayınlanmış 20’ye yakın kitabı bulunmaktadır..

EĞİTİME KATILIM ÜCRETİ
890 TL + KDV (%18)

Garanti Bankası Gebze İsmetpaşa Şubesi (424 Şube Kodu)
IBAN No: TR64 0006 2000 4240 0006 2936 22
Hesap İsmi: Zübeyde Söğütlü Ay Seçkin Danışmanlık

Katılmak isteyen firmaların aşağıdaki katılım formunu doldurup katılım bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu ile birlikte en geç 1 Ekim 2022 tarihi saat 12:00'a kadar SEÇKİN DANIŞMANLIK (tan Ahmet AY'a) (Tel: 0 544 417 49 48) (mail: egitim@seckindanismanlik.com.tr) iletmeleri gerekmektedir.

NOT: Banka Dekontunun Açıklama Bölümüne Eğitimin İsmi yazılması gerekmektedir.(Kontenjan Sınırlıdır)

KATILIM FORMU

KATILIMCININ:
AdıSoyadı :
Firmadaki Görevi :
Firma Ünvanı (Tamolarak):
Adresi :
V.Dairesi&Numarası :
E-Mail :
Telefon &Faks & GSM :
Eğitimin Adı :

▪ Bu eğitim kurum içi olarak da verilmektedir.
• Seminer notları mail adresine gönderilecektir.
• Fatura ve sertifika seminer sonunda kargo adresine gönderilecektir.