Seçkin Danışmanlık

Eğitimin Amacı

Ücret ve bordroya ilişkin mevzuat ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilme ve personel özlük bilgilerini farklı durumlar için yorumlayarak; Mevzuat hakkında bilgilerin yenilenmesini sağlamaktır.

Hedef Kitle

İnsan kaynakları ile Personel özlük işleri bordro konusunda hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen mevzuatlar hakkındaki değişiklikleri uygulamalı olarak görmek isteyenler, insan kaynakları özlük işleri süreçlerini daha etkin yönetmek isteyenler

İçerik

 1. Personel yönetimin iş hukuku ve dava süreçlerine etkisi
 2. 6698 Sayılı Kişisel verilerin Koruması Kanunun Personel Özlük işlerine etkisi
 3. Personel Özlük işlerin Bordrolama Süreçlerin Önemli Konuları
 4. İnsan Kaynakları ile Sosyal Güvenlik Kurumu süreç Yönetimi
 5. Hesap Makinası ile Tüm Yönleriyle Bordro Hesaplaması
 6. Personel Yönetimin tüm süreçlerin Yargıtay Kararlarına göre şekillendirilmesi
 7. SGK ve İŞKUR tarafından sağlanan tüm teşvikler ve süreçleri
 8. Son Dönemlerde yayınlanan torba yasaların ve Personel Yönetimine etkisi
 9. Personel özlük işleri Denetimlerinde hazırlanma ve aksiyonları
 10. 2020 yıllında ilk defa uygulanacak ve uygulamaların personel özlükleri işleri etkisi
 11. Güncel Özelgeler ile şekillendirilmiş  bordrolama süreçlerin işlenmesi
 12. İleri bordrolama teknikleri ile elle bordrolama süreçleri ve kontrol aşamaları
 13. İşletmelerde yapılan bordrolama hataları, vaka çalışmaları ile işlenecektir.
 14. E-SGK teşvik uygulamaları süreç yönetimi

Eğitim  içeriğimiz  İnsankaynakları profesyonellerin  sorduğu sorular ve özelgeler analiz edilerek  şekilllenmiş bir eğitimdir.

 1. PERSONEL YÖNETİMİN İŞ MAHKEMELERİNİN SÜREÇLERİNE ETKİSİ
 1. Personel özlük dosyası nedir?
 2. Personel özlük dosyasında olması gereken evraklar nelerdir?
 3. Personel yönetiminin amaç ve işlevleri nelerdir?
 4. Personel özlük dosyasında olması gereken evraklar ve mahkeme süreçlerindeki önemi.
 5. İnsan kaynakları özlük İşlerinin planlanması ve aksiyonların alınması.
 6. İş yasasına göre etkin dokümantasyon hazırlanması.
 7. Son yıllarda değişen ve mevzuatların özlük işlerinin süreçlerine dahil edilmesi.
 8. İnsan kaynaklarında denetimlere hazırlıkların yapılması ve aksiyonların alınması.
 9. Yasal süreçlere uygunluk denetim
 10. Dokümantasyon ve bilgi sistem kanunlara çerçevesinde nasıl yapılır?
 1. PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİN BORDROLAMA SÜREÇLERİNİN ÖNEMLİ KONULARI
 1. Sigortalıların prim gün sayısının SGK’ya bildirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar.
 2. Hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanılmamasına göre prim ödeme gün sayısının hesaplanması.
 3. Mevzuatlara göre bir personelin hesap pusulasında olması gerekenler nelerdir?
 4. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun İnsan Kaynaklarına etkisi.
 5. Bordro hesabında prime tabi tutulmayan kazançlar nelerdir?
 6. Aynı Yardımlar Bordro hesabına nasıl dair  edilmelidir?
 7. Sosyal Güvenlik kesintilerinin işçi ve işveren hissesi primine oranları nelerdir?
 8. Birden fazla işverenden alınan ücretlerde vergilendirme süreçleri.
 9. İşveren değiştiren personelin ücret gelirlerinin vergilendirilmesi nasıl yapılmalı?
 10. Hizmet Akdi ile çalışanlarda, Prime Esas Kazanç’a tabi ödemeler.
 11. Personel borçların ve İcra Kanunların takip edilmesi.
 12. İş Kanununa ve SGK uygulamaları hataları nasıl tespit edilir?
 13. Bordro hataları tespiti vergi sigorta eksiklerin denetimi.
 1. İNSAN KAYNAKLARI İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SÜREÇ YÖNETİMİ
 1. 5510 sayılı Kanun uyarınca sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi.
 2. 5510 sayılı Kanun’a göre işyerinin SGK’ya bildirim süreçleri.
 3. 5510 sayılı Kanunda aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi ve saklanması.
 4. Eksik Gün Bildirimi ile ilgili son dönemlerde yapılan değişiklikler.
 5. EK Aylık Hizmet Prim Belgesi hangi durumlarda hazırlanır?
 6. Aylık İş Gücü Çizelgesi nedir? Ne zaman hazırlanır?
 7. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği açısından iş kazasının bildirilmesi ve kayıtların tutulması.
 8. İş Göremezlik Bildirimi ve Ödeneği ve işletmelerde yapılan farklı uygulamalar.
 9. İşyeri açılışı ve bildirimi
 10. Personel işsizlik maaşı alma şartları nelerdir?
 11. SGK teşvikleri ve indirimlerden yararlanma koşulları nelerdir?
 12. SGK ve İŞKUR  ‘a işveren tarafından yapılan yasal bildirimlerde oluşabilecek olumsuz durumlar.
 13. Kıdem ve İhbar   Tazminatı nedir?
 14. Kıdem  Tazminatının verilme şartları nelerdir?
 15. Kıdem  ve ihbar  tazminat hesabına esas olacak günlük ücret nasıl hesaplanır?
 16. Kıdem tazminatı hesabına dahil edilebilecek Yan ödemeler nelerdir ?
 17. Kısmı süreli çalışmada kıdem süresi nasıl hesaplanır?
 18. Kıdem tazminatı hesaplamasında iş göremezlik ve ücretsiz izin  önemi nelerdir?
 19. SGK İşveren Uygulama Tebliğinde yer alan işletmeler için önemli konular nelerdir?
 20. Primler ve prim belgeleriyle ilişkin hükümlere ilişkin sorunlar nelerdir?
 21. SGK tarafından uygulanan idari para cezalarına karşı itiraz süresi ve zaman aşımı nelerdir?
 22. İşe İade kararlarında bordro yapımı, beyan süreçleri, sigorta primi ,vergi ödemeleri.
 23. İdari Para cezalarına itiraz ve mahkeme süreçleri 
 24. Yıllık izin süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?
 25. Kısmı sürelerde Yıllık izin uygulamalar nelerdir?
 1. HESAP MAKİNASI İLE TÜM YÖNLERİYLE BORDRO HESAPLANMASI
 1. Ücret nedir? Ücret türleri nelerdir.
 2. Bordro nedir?
 3. Puantaj nedir?
 4. Puantaj nasıl hazırlanır?
 5. Prim ödeme gün sayıları hangi durumlar  dikkat edilerek hesaplanmaktadır?
 6. Ücret  bordrosu hesabında dikkate alınması gereken parametreler nelerdir?
 7. Asgari geçim indirimi nedir?
 8. Asgari geçim indirimi   hesaplama yöntemleri nelerdir?
 9. Asgari Geçim İndirimi Sistemi’nin genel esaslarına ilişkin merak edilenler.
 10. İşe giriş, işten çıkış işlemleri bildirimlerde dikkat edilmesi gereken hususlar.
 11. Yapılan bordroların ve  İcmal Bordro listelerin  kontrol edilmesi
 12. İşveren maliyetlerin hesaplanması
 13. İşçinin aylık net ücret tutarı nasıl hesaplanır?
 14. Normal çalışanların bordro hesaplaması,
 15. Emekli çalışanların bordro hesaplaması,
 16. Teşvikli çalışan personelin bordrosu,
 17. Gelir  vergisinden muaf ödemeler  nelerdir?
 18. Gelir vergisi matrahından yapılan indirimler nelerdir?
 19. Sakatlık indirimi alan personelin bordrosu
 20. Şahıs sigortasına sahip olan personelin bordrosu
 21. Sendikalın çalışan, İcra kesintisi olan ve diğer kesintileri bulunan personelin bordrosu
 22. Tazminat  ve Yardımlar istisnalar  bordroları  nasıl yapılmalıdır ?
 23. Sgk Primi ve Gelir  vergisi istisnaları uygun bordro hazırlanması
 24. Yemek yardımı(kupon),çocuk zammı ve aile zammı ile çalışan personellerin bordrosu
 25. SGK tavanı aşan personelin bordrosu
 26. Ramazan erzakı veya değişik ödemeler alan personelin bordrosu
 27. Personele sağlanan hediye çeklerini alan personelin bordrosu
 28. Personele sağlanan her türlü ayni nakdi yardım alan personelin bordrosu
 29. Sağlanan nakdi yardımların brütleştirilmesi,
 30. SGK tavanı aşan personelin takip eden aylardaki bordrosu,
 31. Puantajların takibi ve bordroya yansımasında dikkat edilmesi gerekenler?
 32. Sigorta matrahına giren kazançlar ve yasal sınırları
 33. Gelir vergisi matrahı oranların bordro uygulamaları
 34. Kümülatif gelir vergisi matrahı ücretine hesaplanmasını nasıl  etkiler ?
 35. Birden Fazla Vergisi dilimine yönelik gelir vergisi hesaplaması nasıl yapılır?
 36. İşveren tarafından yapılan Sigorta ödemelerinde indirim hataları nelerdir?

Eğitimde hesap makinasıyla bordro  ile yapılacak. Tüm katılımcılara Bordro Süreçleri örnekli olarak yaptırılacaktır.

Eğitim Uzmanı: Serkan ÖZDEMİR

(İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı, İnsan Kaynakları Danışmanı)
Lisans eğitimini iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İşletme bölümünde bitirdikten sonra İnsan kaynakları örgütsel değişim yüksek lisansı programında akademik öğrenimini tamamlamıştır. İş sağlığı ve iş güvenliği bölümünü tamamlamış ve C sınıfı İş sağlığı ve iş güvenliği uzmanlık sertifikasına sahiptir. Kariyer hayatında Gıda, Hizmet, Üretim sektörlerin öncü firmalarında İnsan Kaynakları ve kurumsal iletişim müdürü olarak çalışmıştır. Şuan insan kaynakları süreçlerin kurulması ve İş ve sosyal güvenlik hukuku personel yönetimi, Bordrolama SGK teşvikleri hakkında işletmelere danışmanlık ve eğitmenlik yapmaktadır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında Adalet bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Bilirkişi olarak görev yapmaktadır. Hukuk mahkemelerin İş ve sosyal Güvenlik hukuku ve Personel alacak davalarında Bilirkişi olarak görev almaktadır. Bir dönem İstanbul bölgesinde Futbol hakemliği yapmış işlerin yoğunluğundan hakemlik kariyerine son vermiştir. Kocaeli insan kaynakları platformunun kurucusu ve başkanıdır. Kariyer hayatı boyunca sahip olduğu tecrübeleri ve almış olduğu profesyonel eğitimler ışığında eğitimlerindeki farklılığını ortaya koyarak kısa sürede dikkat çekmiş ve birçok kurumla anlaşarak, eğitmenlik ve danışmanlık hayatına devam etmektedir. 20.000 den fazla kişiye seminer ve eğitim vermiştir.

Uzmanlık alanı; İş ve sosyal güvenlik hukuku, kişisel gelişim eğitimleri, İnsan kaynakları, bordro ve teşvik danışmanlığı üzerinde odaklanmıştır. 

Yer : Holiday Inn Gebze İstanbul Asia

Osmanyılmaz Mah. 633/2 Sok. No:55 Gebze - KOCAELİ

07-08 Mart 2020 Cumartesi-Pazar (10.00-17.00)

EĞİTİME KATILIM ÜCRETİ

900 TL + KDV (%18) (Öğlen Yemeği ve İkramlar DAHİLDİR)

Garanti Bankası Gebze İsmetpaşa Şubesi (424 Şube Kodu)
IBAN No: TR64 0006 2000 4240 0006 2936 22
Hesap İsmi: Zübeyde Söğütlü Ay Seçkin Danışmanlık

Katılmak isteyen firmaların aşağıdaki katılım formunu doldurup katılım bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu ile birlikte en geç 24 Ocak 2020 tarihi saat 12:00'a kadar SEÇKİN DANIŞMANLIK (tan Ahmet AY'a) (Tel: 0 544 417 49 48) (mail: egitim@seckindanismanlik.com.tr) iletmeleri gerekmektedir.

NOT: Banka Dekontunun Açıklama Bölümüne Eğitimin İsmi yazılması gerekmektedir.(Kontenjan Sınırlıdır)

KATILIM FORMU

KATILIMCININ:
AdıSoyadı :
Firmadaki Görevi :
Firma Ünvanı (Tamolarak):
Adresi :
V.Dairesi&Numarası :
E-Mail :
Telefon; GSM :
Eğitimin Adı :