Seçkin Danışmanlık

AMAÇ:

Ücret ve bordroya ilişkin mevzuat ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilme ve personel özlük bilgilerini farklı durumlar için yorumlayarak; Mevzuat hakkında bilgilerin yenilenmesini sağlamaktır..

İÇERİK:

 2022 yılı Asgari ücret vergi indirim bordro detayları
 Asgari Ücret Üstü Ücret alanların Ücret Bordrosu
 2022 Bordro parametrelerine dikkat edilmesi gereken tüm konular,
 Personel Özlük işleri Bordrolama Süreçlerinin Önemli Konuları
 İnsan Kaynakları ile Sosyal Güvenlik Kurumu Süreç Yönetimi
 Hesap Makinası ile Tüm Yönleriyle Bordro Hesaplaması
 Personel Yönetimi’nin tüm süreçlerini Yargıtay Kararlarına göre şekillendirilmesi
 SGK ve İŞKUR tarafından sağlanan tüm teşvikler ve süreçleri
 Son Dönemlerde yayınlanan genelgeler ve Personel Yönetimine etkisi
 Personel özlük işleri denetimlerine hazırlanma ve aksiyonları
 Güncel Özelgeler ile şekillendirilmiş bordrolama süreçlerin işlenmesi
 İleri bordrolama teknikleri ile elle bordrolama süreçleri ve kontrol aşamaları
 İşletmelerde yapılan bordrolama hataları ve vaka çalışmaları ile işlenmesi
 1003 B muhtasar prim hizmet beyanmesi uygulamaları

Eğitim içeriğimiz İnsan kaynakları profesyonellerinin sorduğu sorular ve özelgeler analiz edilerek şekillenmiş bir eğitimdir.

PERSONEL YÖNETİMİN İŞ MAHKEMELERİNİN SÜREÇLERİNE ETKİSİ

 Personel özlük dosyası nedir?
 Personel özlük dosyasında olması gereken evraklar nelerdir?
 Personel yönetiminin amaç ve işlevleri nelerdir?
 Personel özlük dosyasında olması gereken evraklar ve mahkeme süreçlerindeki önemi.
 İnsan kaynakları özlük İşlerinin planlanması ve aksiyonların alınması.
 İş yasasına göre etkin dokümantasyon hazırlanması.
 Son yıllarda değişen mevzuatların özlük işlerinin süreçlerine dahil edilmesi.
 İnsan kaynaklarında denetimlere hazırlıkların yapılması ve aksiyonların alınması.
 Yasal süreçlere uygunluk denetim
 Dokümantasyon ve bilgi sistem kanunlar çerçevesinde nasıl yapılır?

PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİN BORDROLAMA SÜREÇLERİNİN ÖNEMLİ KONULARI

 Sigortalıların prim gün sayısının SGK’ya bildirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar.
 Hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanılmamasına göre prim ödeme gün sayısının hesaplanması.
 Mevzuatlara göre bir personelin hesap pusulasında olması gerekenler nelerdir?
 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun İnsan Kaynaklarına etkisi.
 Bordro hesabında prime tabi tutulmayan kazançlar nelerdir?
 Ayni Yardımlar Bordro hesabına nasıl dahil edilmelidir?
 Sosyal Güvenlik kesintilerinin işçi ve işveren hissesi primine oranları nelerdir?
 Birden fazla işverenden alınan ücretlerde vergilendirme süreçleri.
 İşveren değiştiren personelin ücret gelirlerinin vergilendirilmesi nasıl yapılmalı?
 Hizmet Akdi ile çalışanlarda, Prime Esas Kazanç’a tabi ödemeler.
 Personel borçların ve İcra Kanunların takip edilmesi.
 İş Kanunu ve SGK uygulamaları hataları nasıl tespit edilir?
 Bordro hataları tespiti, vergi sigorta eksiklerinin denetimi.

İNSAN KAYNAKLARI İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SÜREÇ YÖNETİMİ

 5510 sayılı Kanun uyarınca sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi.
 5510 sayılı Kanun’a göre işyerinin SGK’ya bildirim süreçleri.
 5510 sayılı Kanunda aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi ve saklanması.
 Eksik Gün Bildirimi ile ilgili son dönemlerde yapılan değişiklikler.
 EK Aylık Hizmet Prim Belgesi hangi durumlarda hazırlanır?
 Aylık İş Gücü Çizelgesi nedir? Ne zaman hazırlanır?
 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği açısından iş kazasının bildirilmesi ve kayıtların tutulması.
 İş Göremezlik Bildirimi ve Ödeneği ve işletmelerde yapılan farklı uygulamalar.
 İşyeri açılışı ve bildirimi
 Personel işsizlik ödeneği alma şartları nelerdir?
 SGK teşvikleri ve indirimlerden yararlanma koşulları nelerdir?
 SGK ve İŞKUR ‘a işveren tarafından yapılan yasal bildirimlerde oluşabilecek olumsuz durumlar.
 Kıdem ve İhbar tazminatı nedir?
 Kıdem Tazminatının verilme şartları nelerdir?
 Kıdem ve ihbar tazminat hesabına esas olacak günlük ücret nasıl hesaplanır?
 Kıdem tazminatı hesabına dahil edilebilecek Yan ödemeler nelerdir?
 Kısmı süreli çalışmada kıdem süresi nasıl hesaplanır?
 Kıdem tazminatı hesaplamasında iş göremezlik ve ücretsiz izinin önemi nelerdir?
 SGK İşveren Uygulama Tebliğinde yer alan işletmeler için önemli konular nelerdir?
 Primler ve prim belgeleriyle hükümlere ilişkin sorunlar nelerdir?
 SGK tarafından uygulanan idari para cezalarına karşın itiraz süresi ve zaman aşımı nelerdir?
 İşe İade kararlarında bordro yapımı, beyan süreçleri, sigorta primi, vergi ödemeleri.
 İdari Para cezalarına itiraz ve mahkeme süreçleri
 Yıllık izin süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?
 Kısmı sürelerde Yıllık ücretli izine ilişkin uygulamalar nelerdir?

HESAP MAKİNASI İLE TÜM YÖNLERİYLE BORDRO HESAPLANMASI

 Ücret nedir? Ücret türleri nelerdir.
 Bordro nedir?
 Puantaj nedir?
 Puantaj nasıl hazırlanır?
 Prim ödeme gün sayıları hangi durumlar dikkat edilerek hesaplanmaktadır?
 Ücret bordrosu hesabında dikkate alınması gereken parametreler nelerdir?
 İşe giriş, işten çıkış işlemleri bildirimlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar.
 Yapılan bordroların ve İcmal Bordro listelerinin kontrol edilmesi
 İşveren maliyetlerinin hesaplanması
 İşçinin aylık net ücret tutarı nasıl hesaplanır?
 Normal çalışanların bordro hesaplaması,
 Emekli çalışanların bordro hesaplaması,
 Teşvikli çalışan personelin bordrosu,
 Gelir vergisinden muaf ödemeler nelerdir?
 Gelir vergisi matrahından yapılan indirimler nelerdir?
 Sakatlık indirimi alan personelin bordrosu
 Şahıs sigortasına sahip olan personelin bordrosu
 Sendikalı çalışan, İcra kesintisi olan ve diğer kesintileri bulunan personelin bordrosu
 Tazminat ve Yardımlar istisnalarına bordroları nasıl yapılmalıdır?
 Sgk Primi ve Gelir vergisi istisnalarına uygun bordro hazırlanması
 Yemek yardımı(kupon),çocuk zammı ve aile zammı ile çalışan personellerin bordrosu
 SGK tavanını aşan personelin bordrosu
 Ramazan erzakı veya değişik ödemeler alan personelin bordrosu
 Hediye çeklerini alan personelin bordrosu
 Her türlü ayni nakdi yardım alan personelin bordrosu
 Sağlanan nakdi yardımların brütleştirilmesi,
 SGK tavanını aşan personelin takip eden aylardaki bordrosu,
 Puantaj takibi ve bordroya yansımasında dikkat edilmesi gerekenler?
 Sigorta matrahına giren kazançlar ve yasal sınırları
 Gelir vergisi matrahı oranlarının bordro uygulamaları
 Kümülatif gelir vergisi matrahı ücretin hesaplanmasını nasıl etkiler?
 Birden Fazla Vergisi dilimine yönelik gelir vergisi hesaplaması nasıl yapılır?
 İşveren tarafından yapılan Sigorta ödemelerinde indirim hataları nelerdir?

Kimler Katılabilir
İnsan kaynakları ile Personel özlük işleri bordro konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenler mevzuatlar hakkındaki değişiklikleri uygulamalı olarak görmek isteyenler, insan kaynakları özlük işleri süreçlerini daha etkin yönetmek isteyenler.

Eğitim İnteraktif olarak yapılacak. Tüm katılımcılara Bordro Süreçleri örnekli olarak yaptırılacaktır.

YÖNTEM:

Katılmak için bilgisayarınızda "Zoom Video Conference" programı kurulu olmalıdır.

Uzman: Serkan ÖZDEMİR

(İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı, İnsan Kaynakları Danışmanı)
Lisans eğitimini iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İşletme bölümünde bitirdikten sonra İnsan kaynakları örgütsel değişim yüksek lisansı programında akademik öğrenimini tamamlamıştır. İş sağlığı ve iş güvenliği bölümünü tamamlamış ve C sınıfı İş sağlığı ve iş güvenliği uzmanlık sertifikasına sahiptir. Kariyer hayatında Gıda, Hizmet, Üretim sektörlerin öncü firmalarında İnsan Kaynakları ve kurumsal iletişim müdürü olarak çalışmıştır. Şuan insan kaynakları süreçlerin kurulması ve İş ve sosyal güvenlik hukuku personel yönetimi, Bordrolama SGK teşvikleri hakkında işletmelere danışmanlık ve eğitmenlik yapmaktadır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında Adalet bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Bilirkişi olarak görev yapmaktadır. Hukuk mahkemelerin İş ve sosyal Güvenlik hukuku ve Personel alacak davalarında Bilirkişi olarak görev almaktadır. Bir dönem İstanbul bölgesinde Futbol hakemliği yapmış işlerin yoğunluğundan hakemlik kariyerine son vermiştir. Kocaeli insan kaynakları platformunun kurucusu ve başkanıdır. Kariyer hayatı boyunca sahip olduğu tecrübeleri ve almış olduğu profesyonel eğitimler ışığında eğitimlerindeki farklılığını ortaya koyarak kısa sürede dikkat çekmiş ve birçok kurumla anlaşarak, eğitmenlik ve danışmanlık hayatına devam etmektedir. 20.000 den fazla kişiye seminer ve eğitim vermiştir.

Uzmanlık alanı; İş ve sosyal güvenlik hukuku, kişisel gelişim eğitimleri, İnsan kaynakları, bordro ve teşvik danışmanlığı üzerinde odaklanmıştır. Eğitim videolarımız, katılımcı yorumları için www.serkanozdemir.kim web sitemizi inceleyebilirsiniz..

Yer : Webinar

28-29 Mayıs 2022 Cumartesi-Pazar (10.00-16.30)

EĞİTİME KATILIM ÜCRETİ

1350 TL + KDV (%18)

Garanti Bankası Gebze İsmetpaşa Şubesi (424 Şube Kodu)
IBAN No: TR64 0006 2000 4240 0006 2936 22
Hesap İsmi: Zübeyde Söğütlü Ay Seçkin Danışmanlık

Katılmak isteyenlerin aşağıdaki katılım formunu doldurup katılım bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu ile birlikte en geç 17 Mayıs 2022 tarihi saat 16:00'a kadar SEÇKİN DANIŞMANLIK (tan Ahmet AY'a) (Tel: 0 544 417 49 48) (mail: egitim@seckindanismanlik.com.tr) iletmeleri gerekmektedir.

KATILIM FORMU

KATILIMCININ:
AdıSoyadı :
Firmadaki Görevi :
Firma Ünvanı (Tamolarak):
Adresi :
V.Dairesi&Numarası :
E-Mail :
Telefon; GSM :