Seçkin Danışmanlık

Amaç:

Bu eğitim sonunda üretim sektöründeki katılımcılar kendi şirketlerinde stratejik satınalma ile tedarikçilerini ve satınalma fiyatlarını daha etkin yönetebilecekler, malzeme planlama, tedarik, ithalat ve stok süreçlerini daha doğru yönetebileceklerdir. Bu şekilde, tedarikçileri ile karşılıklı yarar ilişkisine dayalı uzun dönemli ticari ilişkiler gerçekleştirebilecekler; satınalma, ithalat, malzeme planlama, tedarik ve stok yönetimini ERP entegrasyonu ile yönetip, raporlayabileceklerdir. Bu sayede; kısa, orta ve uzun vadede firmalarına maliyet avantajı sağlayabileceklerdir..

■ Satınalma Yönetimi

• Stratejik Yönetim ve Stratejik Satınalma
• Satınalma’nın gelecek dönem stratejileri
• Satınalma’da SWOT Analizi ve Benchmarking Uygulamaları
• Satınalma’da Süreç Yönetimi
• Satınalma Sürecinin Verimlilik Ölçü Kriterleri
• Satınalma Organizasyon Yapısı
• Satınalma Ekip Yönetimi
• Satınalma’nın Dijital Dönüşümü
• Sürdürülebilir Satınalma Yönetimi

■ Tedarikçi Yönetimi

• Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Yöntemleri
• Optimal Tedarikçi Sayısı Belirleme
• Optimal Tedarikçi Profili Belirleme
• Global Tedarikçi Araştırma ve Supply-Market Analizi
• Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM) ve Uygulanması
• Tedarikçi El Kitapları
• Tedarikçi Performans İzleme ve Takip Sistemleri
• Tedarikçi Geliştirme Stratejileri ve Uygulanması
• Tedarikçi Ödüllendirme Sistemleri
• Tedarikçi Risk Analizi (SRA) ve Uygulanması
• Tedarik Zinciri Yönetimi ve Gelişen Yöntemler

■ Sözleşme Yönetimi

• Sözleşmenin Temel Kuralları
• Sözleşmede Yer Alan Tüm Maddeler
• Sözleşmede Dikkat Edilecek Noktalar ve Kritik Maddeleri
• Sözleşmedeki Olmazsa Olmaz Maddeler
• Sözleşmelerde Anlaşmazlık Noktaları ve Çözümleri
• Web Üzerinden Sözleşme Yönetimi ve e-İmza
• Örnek Satınalma, Tedarik, Stok Sözleşmeleri

■ Fiyat Yönetimi ve Fiyat Müzakereleri

• Fiyat Teklifleri ve Analizi
• Satınalma Maliyet Kalemleri Analizi
• Toplam Mal Oluş (Landed Cost) Maliyet Analizi
• Satınalma’da Maliyet Düşürme Teknikleri
• Satınalma’da Fiyat Sürekli Olarak Düşürülebilir Mi?
• Fiyat Müzakelerine Hazırlık
• En Etkin 21 Fiyat Müzakere Tekniği
• Satınalmacılara Karşı En Çok Kullanılan Satış Teknikleri
• Fiyat Müzakerelerinde Beden Dili Kullanımı

■ Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) ve Endirekt Satınalma

• Yap-Satınal Karar Mekanizması ve Başabaş Analizi
• Satınalmanın Dış Kaynaklı Hale Getirilmesi
• Endirekt Satınalma Modeli ve Teknikleri
• Dış Kaynak Kullanımı Sözleşmeleri
• e-İhale ve e-Satınalma

■ Uluslararası Teslim Şekilleri (Incoterms) ve İthalat Yönetimi

• Incoterms2010 Maddelerinin Açıklanması
• Incoterms2010 Alıcı ve Satıcının Yükümlülükleri
• İthalat Süreci ve Uygulamaları
• İthalat Sürecindeki Maliyet Kalemleri

■ Uluslararası İlişkilerde Ödeme Yöntemleri

• Peşin Ödeme
• Vesaik Mukabili Ödeme ve Konsinye Stok
• Mal Mukabili Ödeme
• Akreditifli Ödeme Ve Akreditif Şekilleri
• Yeni Ödeme Yöntemleri (Leasing, Factoring, Fortfaiting, Franchising)

■ ERP Sistemlerinde Malzeme Planlama, Tedarik ve Stok Yönetimi

• ERP ve SAP Satınalma Maddeleri ve Uygulaması
• ERP ve SAP Malzeme Planlama Maddeleri ve Uygulaması
• ERP ve SAP Tedarik ve Stok Yönetimi Maddeleri ve Uygulaması
• Malzeme İhtiyaç Planlama Tabloları
• Malzeme Siparişlerinin Programlanması
• Malzeme Siparişlerinin ve Onaylarının Takip Edilmesi
• Malzeme Siparişleri Durum Analizleri ve Yorumlanması
• Malzeme Siparişleri Backlog ve Darboğaz Analizleri ve Kararları

■ Stok Yönetimi

• Malzeme Stok Takibi
• Malzeme Stok Düşürme Teknikleri
• Malzeme Stok Performans Kriterleri
• Malzeme Stok Analizi ve Raporları

■ Satınalma ve Tedarik Bütçesi ve Rapor Yönetimi

• Satınalma ve Tedarik Bütçesi Hazırlama ve Takibi
• Satınalma Gelecek Dönem Fiyat Tahminleri ve Stratejileri
• Gelecek Dönem Tedarik Stratejilerinin Belirlenmesi
• Satınalma ve Tedarik Raporlarının Hazırlanması
• Satınalma ve Tedarik Raporları Analizi ve Karar Sistemleri
• Satınalma ve Tedarik Harcama Analizleri

Eğitim İnteraktif olarak yapılacaktır.

YÖNTEM:

Katılmak için bilgisayarınızda "Zoom Video Conference" programı kurulu olmalıdır..

Eğitim Uzmanı : Gürkan HÜRYILMAZ

Razgrad şehrinde doğdu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden ve 2013 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. MPM-REFA İş Etüdçüsü sertifikasına sahiptir.
2004 yılından bu yana Satınalma konularında genel katılıma açık eğitimler vermektedir. Ayrıca, üniversitelerdeki sertifika programlarının Satınalma Dersinde öğretim yetkilisi olarak görev yapmaktadır. Eğitimlerinde denenerek başarıyla uygulanmış ve dünya’daki güncel satınalma tekniklerini sunarak, sorunlara çözümler bulmaktadır. Bugüne kadar 1000’e yakın kuruluştaki 3000’e yakın satınalma profesyoneline, yöneticisine ve sahibine eğitim vermiştir.
SubconTurkey, Tedarik Gazetesi, Satınalma Dergisi ve ilgili diğer dergilerde satınalma makaleleri ve emtia fiyat analizlerini yayımlamaktadır.
2014 yılında kurulan TÜSAYDER Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticileri Derneği’nin kurucularından olup halen Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir.
2004 yılında Satınalma Türkiye (Purchasing Turkey) markasının yaratıcısı olarak 2011 yılından bu yana her yıl Türkiye’deki Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticileri Buluşmalarını organize etmektedir.
İyi derecede İngilizce yanında orta derecede Fransızca, Almanca ve az derecede Bulgarca ve İtalyanca bilmektedir.
Halen Türkiye’nin Büyük ve Orta ölçekli firmalarında önde gelen kuruluşlarında Satınalma Yöneticiliği ve Danışmanlığı faaliyetlerini sürdürmekte ve bu kuruluşlarının karlılıklarının artmasını sağlamaktadır..

Eğitim Uzmanı : Seran AKIN

1983 yılında İsviçre’nin St.Gallen şehrinde doğdu. İlkokulu İsviçre’de tamamladıktan sonra öğrenim hayatına Türkiye’de devam ederek, 2001 yılında İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden ve 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Almanca Dil ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 2007 yılından bu yana özel sektörde çalışmalarını yürütmekte olup, SAP MM ve PP Modüllerinde “Key User” kategorisinde eğitim ve danışmanlık vermektedir.
Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilmekte olup halen Türkiye’nin Büyük ve Orta ölçekli önde gelen kuruluşlarında Malzeme Planlama, Tedarik Yönetimi, Stok Yönetimi, İthalat ve ERP Yönetimi konularında yöneticilik, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini sürdürmekte ve bu kuruluşlarının karlılıklarının artmasını sağlamaktadır..

Tarih:  2022 Cumartesi-Pazar (10:00-16.30)

Yer : Webinar

EĞİTİME KATILIM ÜCRETİ
1650 TL + KDV (%18)

Garanti Bankası Gebze İsmetpaşa Şubesi (424 Şube Kodu)
IBAN No: TR64 0006 2000 4240 0006 2936 22
Hesap İsmi: Zübeyde Söğütlü Ay Seçkin Danışmanlık

Katılmak isteyen kişilerinfirmaların aşağıdaki katılım formunu doldurup katılım bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu ile birlikte en geç 2022 tarihi saat 12:00'a kadar SEÇKİN DANIŞMANLIK (tan Ahmet AY'a) (Tel: 0 544 417 49 48) (mail: egitim@seckindanismanlik.com.tr) iletmeleri gerekmektedir.

NOT: Banka Dekontunun Açıklama Bölümüne Eğitimin İsmi yazılması gerekmektedir.(Kontenjan Sınırlıdır)

KATILIM FORMU

KATILIMCININ:
AdıSoyadı :
Firmadaki Görevi :
Firma Ünvanı (Tamolarak):
Adresi :
V.Dairesi&Numarası :
E-Mail :
Telefon &Faks & GSM :
Eğitimin Adı :

▪ Bu eğitim kurum içi olarak da verilmektedir.
• Seminer notları mail adresine gönderilecektir.
• Fatura ve sertifika seminer sonunda kargo adresine gönderilecektir.