Seçkin Danışmanlık

AMAÇ: Temel üretim plânlama ve stok yönetimi yaklaşım ve yöntemlerinin açıklanarak, daha etkin ve verimli bir üretimin sağlanması, kaynakların optimal düzeyde kullanımının temin edilmesi ve satış-üretim-tedârik arasında uygun bir dengenin kurulmasıdır.

HEDEF KİTLE: Plânlama, Üretim, Depo, Sevkiyat, Satınalma ve Lojistik Bölümü Çalışanları.

UYGULAMA ŞEKLİ: Eğitim hem kuramsal, hem de sayısal olacak şekilde günlük endüstriyel yaşamdan çarpıcı örneklerle birlikte ve gerektiğinde görsellik kullanılarak verilecektir.

İÇERİK

1. Üretim ve Üretim Sistemleri

 • Üretim Kavramı
 • Üretim Sistemi
 • Üretim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi
 • Üretim Sistemlerinin Özellikleri
 • Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması
 • Örneklerle Geleneksel ve Çağdaş Üretim Sistemleri (Hücresel Üretim, Tam Zamanında Üretim (JIT))
 • Üretim Yönetimi Kavramı
 • Üretim Plânlama ve Kontrol (ÜPK) Kavramı ve ÜPK İşleyiş Düzeni

2. Talep Plânlama

 • Talep Tahmini Kavramı ve Üretim Plânlamadaki Önemi
 • Talep Tahmini İlkeleri ve Aşamaları
 • Talep ve Arz Plânlama
 • Talep Plânlama İle İlgili İşletme Bölümleri
 • Talep Tahmini Yöntemleri (Zaman Serisi Analizleri)

3. Toplu Üretim Plânlama ve Ana Üretim Çizelgeleme

 • Toplu Üretim Plânlama (Uzun Vâdeli Plânlama) [Sezgisel ve Analitik Yaklaşımlar]
 • Ana Üretim Çizelgesinin Oluşturulması (Orta Vâdeli Plânlama)

4. Malzeme Yönetimi ve Stok Kontrol

 • Stok ve Envanter Kavramları
 • Stok Çeşitleri
 • Stok Devir Hızı
 • Stok Mâliyetleri (Elde Bulundurma, Elde Bulundurmama)
 • Deponuzdaki Fazla Stoğun 12 Nedeni ve Azaltma Önerileri
 • Stok Kalemleri İçin Sınıflandırma Yaklaşımları (Tek ve Çok Ölçütlü ABC Analizi, Depo Yerleşimi için ABC Sınıflandırması)
 • Bağımsız Talebe Dayanan Stok Sistemleri (Ekonomik Sipâriş ve Ekonomik Üretim Miktarlarının Belirlenmesi, Güvence Stoğu ve Sipâriş Verme Düzeyinin Belirlenmesi)
 • Bağımlı Talebe Dayanan Stok Yönetimi: Malzeme Gereksinim Plânlaması (MRP)
 • Etkin Bir Stok Kontrol Sisteminin Kurulması İçin Öneriler
 • Genel Olarak Depolarda Malzeme Kullanım Öncelik Kuralları (FIFO, LIFO, FEFO)

5. Kapasite Plânlama

 • Kapasite Tanımı
 • Kapasite Ölçümü
 • Kapasite Plânlama Süreci
 • Kaynak (Yatırım) Plânlaması ve Yüksek Düzey Belirsizlikler
 • Kaba Kapasite Plânlama ve Orta Düzey Belirsizlikler
 • Kapasite Gereksinim Plânlaması (Sonlu ve Sonsuz Kaynak Durumları) ve Düşük Düzey Belirsizlikler

Tarih: 14-15-16 Şubat 2020 Cuma-Cumartesi-Pazar (10.00-17.00)

Yer : Holiday Inn Gebze İstanbul Asia

Osmanyılmaz Mah. 633/2 Sok. No:55 Gebze - KOCAELİ

EĞİTİM UZMANI: Doç.Dr. Emre ÇEVİKCAN

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü
2004’de Y.T.Ü Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş, 2006’da İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. 2006’da aynı üniversitede doktora öğrenimine başlayan ÇEVİKCAN, 2010 yılında, Endüstri Mühendisliği alanında “Doktor” ünvanını almıştır. İ.T.Ü. İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 2005-2010 yılları arasında Araştırma Görevlisi 2010-2013 yılları arasında ise Öğretim Görevlisi Doktor olarak görev yapmıştır. 2013-2014 yılları arasında Yardımcı Doçent, 2014 yılından bu yana ise aynı bölümde Doçent olarak görev yapmaktadır. Hava Harp Okulu ve Kadir Has Üniversitesi'nde misafir öğretim üyeliği yapmıştır. 2014 Ocak ayından itibaren İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı idari görevini yürütmektedir. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Modellenmesi, Karar Destek Sistemleri ve Üretim Planlama ve Kontrol konularında Endüstri Mühendisliği Dergisi, International Journal of Production Research, Computers and Industrial Engineering, Expert Systems with Applications ve Assembly Automation gibi dergilerde yayımlanmış 14'ü uluslararası, 3'ü ulusal olmak üzere 17 makalesi, 7 uluslararası kitap bölümü ve 19 bildirisi mevcuttur. International Journal of Production Research, OMEGA, European Journal of Operational Research, Journal of Intelligent Manufacturing Systems ve Applied Soft Computing dergilerinde hakemlik yapmaktadır. Üretim Planlama ve Kontrol, Montaj Sistemleri ve SMED konularında eğitim seminerleri vermiş olan ÇEVİKCAN, Yalın Üretim, Montaj Sistemleri ve Tesis Tasarımı konularında çeşitli firmalarda uygulama projeleri yapmıştır.

EĞİTİM UZMANI: Doç.Dr. Murat BASKAK

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü
20.2.1967 İstanbul doğumludur. 1978’de 50. Yıl Süheyla Artam İlkokulu’nu, 1981’de Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nu, 1984’te Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirmiştir. 1988’de İ.T.Ü. İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş, 1991’de İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. 1991’de aynı programda doktora öğrenimine başlayan BASKAK, “Çok Modelli/Ürünlü Montaj Hatlarının Dengelenmesi İçin Yeni Bir Model ve Çözüm Yöntemi” adlı doktora tezini Mayıs-1998’de sunarak, “Doktor” ünvanını almıştır. 2015 yılında Üretim Yönetimi alanında “Doçent” ünvanını almıştır. İ.T.Ü. İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 1989-1998 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 1998 Aralık ayından bu yana ise aynı bölümde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Çeşitli zaman aralıklarında toplam 5 yıl bölüm başkan yardımcılığı ve 1 yıl dekan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2005 yılından beri İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme ve Teknoloji Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi İTÜSEM’de “Lojistik ve Tedârik Zinciri Uzmanlığı”, “Lojistik ve Tedârik Zinciri Yöneticiliği”, “Satınalma Uzmanlığı” ve “Satınalma Yöneticiliği” sertifika programlarının 2008 yılından beri koordinatörü olarak görev yapmaktadır. UTİKAD-İTÜSEM işbirliği ile düzenlenen “FIATA DIPLOMA in Freight Forwarding” programının 2015’den, Şişe Cam-İTÜSEM işbirliği ile düzenlenen “Tedârik Zinciri Okulu” programının 2017’den beri akademik program koordinatörlüğünü yürütmektedir. 2017 ve 2018 yıllarında Eczacıbaşı Tüketici Ürünleri Grubu-İTÜSEM işbirliği ile düzenlenen “Lead The Chain” programının akademik program koordinatörlüğünü yürütmüştür. “Üretim Plânlama ve Kontrol, Bakım Yönetimi, Stok Yönetimi, Depo Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Yeşil ve Tersine Lojistik konularında çalışmaktadır. “Stratejiden Uygulamaya Tesis Tasarımı” ve “Üretim Plânlama ve Kontrol” başlıklı birer kitabı, ulusal ve uluslararası makaleleri ve bildirileri vardır. Çeşitli konularda verdiği çok sayıda eğitim semineri ve çok sayıda uygulama projesi çalışması olan BASKAK, İngilizce bilmekte olup evli ve bir kız çocuk babasıdır.

EĞİTİME KATILIM ÜCRETİ
1350 TL + KDV (%18) (Öğlen Yemeği ve İkramlar DAHİLDİR)

Garanti Bankası Gebze İsmetpaşa Şubesi (424 Şube Kodu)
IBAN No: TR64 0006 2000 4240 0006 2936 22
Hesap İsmi: Zübeyde Söğütlü Ay Seçkin Danışmanlık

Katılmak isteyen firmaların aşağıdaki katılım formunu doldurup katılım bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu ile birlikte en geç 23 Ocak 2020 tarihi saat 12:00'a kadar SEÇKİN DANIŞMANLIK (tan Ahmet AY'a) (Tel: 0 544 417 49 48) (mail: egitim@seckindanismanlik.com.tr) iletmeleri gerekmektedir.

NOT: Banka Dekontunun Açıklama Bölümüne Eğitimin İsmi yazılması gerekmektedir.(Kontenjan Sınırlıdır)

KATILIM FORMU

KATILIMCININ:
AdıSoyadı :
Firmadaki Görevi :
Firma Ünvanı (Tamolarak):
Adresi :
V.Dairesi&Numarası :
E-Mail :
Telefon &Faks & GSM :
Eğitimin Adı :