Seçkin Danışmanlık

AMAÇ:

Temel üretim plânlama ve stok yönetimi yaklaşım ve yöntemlerinin açıklanarak, daha etkin ve verimli bir üretimin sağlanması, kaynakların optimal düzeyde kullanımının temin edilmesi ve satış-üretim-tedârik arasında uygun bir dengenin kurulmasıdır..

UYGULAMA ŞEKLİ:

Eğitim hem kuramsal, hem de sayısal olacak şekilde günlük endüstriyel yaşamdan örneklerle birlikte ve gerektiğinde görselik kullanılarak verilecektir..

İŞLENECEK KONULAR:

1. Üretim ve Üretim Sistemleri

• Üretim Kavramı 
• Üretim Sistemi 
• Üretim Sistemlerinin Özellikleri 
• Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması 
• Üretim Yönetimi Kavramı 
• Üretim Plânlama ve Kontrol

2. Talep Plânlama

• Talep Tahmini Kavramı ve Üretim Plânlamadaki Önemi 
• Talep Tahmini İlkeleri ve Aşamaları 
• Talep ve Arz Plânlama 
• Talep Plânlama İle İlgili İşletme Bölümleri 
• Talep Tahmini Yöntemleri

3. Toplu Üretim Plânlama ve Ana Üretim Çizelgeleme

• Toplu Üretim Plânlama (Uzun Vâdeli Plânlama) [Sezgisel ve Analitik Yaklaşımlar] 
• Ana Üretim Çizelgesinin Oluşturulması (Orta Vâdeli Plânlama)

4. Malzeme Yönetimi ve Stok Kontrol

• Stok ve Envanter Kavramları 
• Stok Çeşitleri 
• Stok Devir Hızı 
• Stok Mâliyetleri (Elde Bulundurma, Elde Bulundurmama) 
• Bağımsız Talebe Dayanan Stok Sistemleri 
• Ekonomik Sipariş ve Ekonomik Üretim Miktarlarının Belirlenmesi 
• Güvence Stoğu ve Sipâriş Verme Düzeyinin Belirlenmesi 
• Bağımlı Talebe Dayanan Stok Yönetimi: Malzeme Gereksinim Plânlaması (MRP)

5. Kapasite Plânlama

• Kapasite Tanımı 
• Kapasite Ölçümü 
• Kapasite Plânlama Süreci 
• Kaynak (Yatırım) Plânlaması 
• Kaba Kapasite Plânlama 
• Kapasite Gereksinim Plânlaması (Sonlu ve Sonsuz Kaynak Durumları)

Tarih:  2019  (10.00-17.00)

Yer : Holiday Inn Gebze İstanbul Asia

Osmanyılmaz Mah. 633/2 Sok. No:55 Gebze - KOCAELİ

EĞİTİM UZMANI: Doç.Dr. Murat BASKAK

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü 
1967 İstanbul doğumludur. İlkokulu ve ortaokulu İstanbul’da bitirdikten sonra 1984’de Kabataş Erkek Lisesi’nden, 1988’de İ.T.Ü. İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş, 1991’de İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. 1998 Mayıs ayında aynı bölümde “Çok Modelli/Ürünlü Montaj Hatlarının Dengelenmesi İçin Yeni Bir Model ve Çözüm Yöntemi” adlı doktora tezini sunup “Doktor” ünvanını almıştır. İ.T.Ü. İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 1989-1998 yılları arasında Araştırma Görevlisi, 1998 Aralık-1999 Ağustos ayları arasında Öğretim Görevlisi, 1999 Ağustos-2015 Ekim ayları arasında Yardımcı Doçent ünvanı ile çalışmıştır. Hâlen aynı bölümde Doçent olarak görev yapmaktadır. Üretim Plânlama ve Kontrol, Bakım Yönetimi, Stok Yönetimi, Depo Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Yeşil ve Tersine Lojistik konularında çalışmaktadır. “Tesis Tasarımı” ve “Üretim Plânlama ve Kontrol” konularında yayımlanmış birer kitabı, üstte anılan çeşitli konularda 110’e yakın ulusal ve uluslararası bildirisi ve ulusal/uluslararası dergilerde yayımlanmış 21 makalesi vardır. 60’ı kurum içi ve diğerleri genel katılıma açık olmak üzere çeşitli konularda verdiği 300’ün üzerinde eğitim semineri ve farklı şirketlerdeki 30 uygulama projesi çalışması bulunmaktadır. İTÜ’nün dışında İstanbul Kültür ve Maltepe üniversitesinin çeşitli bölümlerinde dersler vermiş ve vermekte olan BASKAK, İngilizce bilmekte olup evli ve bir kız çocuk babasıdır.

EĞİTİME KATILIM ÜCRETİ 
900 TL + KDV (%18) (Öğlen Yemeği ve İkramlar DAHİLDİR)

Garanti Bankası Gebze İsmetpaşa Şubesi (424 Şube Kodu) 
IBAN No: TR64 0006 2000 4240 0006 2936 22 
Hesap İsmi: Zübeyde Söğütlü Ay Seçkin Danışmanlık

Katılmak isteyen firmaların aşağıdaki katılım formunu doldurup katılım bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu ile birlikte en geç  2019 tarihi saat 12:00'a kadar SEÇKİN DANIŞMANLIK (tan Ahmet AY'a) (Tel: 0 544 417 49 48) (mail: egitim@seckindanismanlik.com.tr) iletmeleri gerekmektedir.

NOT: Banka Dekontunun Açıklama Bölümüne Eğitimin İsmi yazılması gerekmektedir.(Kontenjan Sınırlıdır)

KATILIM FORMU

KATILIMCININ: 
AdıSoyadı : 
Firmadaki Görevi : 
Firma Ünvanı (Tamolarak): 
Adresi : 
V.Dairesi&Numarası : 
E-Mail : 
Telefon &Faks & GSM : 
Eğitimin Adı :