Seçkin Danışmanlık

AMAÇ: Temel üretim plânlama ve stok yönetimi yaklaşım ve yöntemlerinin açıklanarak, daha etkin ve verimli bir üretimin sağlanması, kaynakların optimal düzeyde kullanımının temin edilmesi ve satış-üretim-tedârik arasında uygun bir dengenin kurulmasıdır.

HEDEF KİTLE: Plânlama, Üretim, Depo, Sevkiyat, Satınalma ve Lojistik Bölümü Çalışanları.

UYGULAMA ŞEKLİ: Eğitim hem kuramsal, hem de sayısal olacak şekilde günlük endüstriyel yaşamdan çarpıcı örneklerle birlikte ve gerektiğinde görsellik kullanılarak verilecektir.

İÇERİK

1. Üretim ve Üretim Sistemleri

 • Üretim Kavramı
 • Üretim Sistemi
 • Üretim Sistemlerinin Özellikleri
 • Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması
 • Üretim Yönetimi Kavramı
 • Üretim Plânlama ve Kontrol 

2. Talep Plânlama

 • Talep Tahmini Kavramı ve Üretim Plânlamadaki Önemi
 • Talep Tahmini İlkeleri ve Aşamaları
 • Talep ve Arz Plânlama
 • Talep Tahmini Aşamaları
 • Talep Plânlama İle İlgili İşletme Bölümleri
 • Talep Tahmini Yöntemleri

3. Toplu Üretim Plânlama ve Ana Üretim Çizelgeleme

 • Toplu Üretim Plânlama (Uzun Vâdeli Plânlama) [Sezgisel ve Analitik Yaklaşımlar]
 • Ana Üretim Çizelgesinin Oluşturulması (Orta Vâdeli Plânlama)

4. Malzeme Yönetimi ve Stok Kontrol

 • Stok ve Envanter Kavramları
 • Stok Çeşitleri
 • Stok Devir Hızı
 • Stok Mâliyetleri (Elde Bulundurma, Elde Bulundurmama)
 • Bağımsız Talebe Dayanan Stok Sistemleri
 • Ekonomik Sipâriş ve Ekonomik Üretim Miktarlarının Belirlenmesi
 • Güvence Stoğu ve Sipâriş Verme Düzeyinin Belirlenmesi
 • Bağımlı Talebe Dayanan Stok Yönetimi: Malzeme Gereksinim Plânlaması (MRP)

5. Kapasite Plânlama

 • Kapasite Tanımı
 • Kapasite Ölçümü
 • Kapasite Plânlama Süreci
 • Kaynak (Yatırım) Plânlaması
 • Kaba Kapasite Plânlama
 • Kapasite Gereksinim Plânlaması (Sonlu ve Sonsuz Kaynak Durumları) 

Tarih:  2020 Cumartesi-Pazar (10.00-17.00)

Yer : Holiday Inn Gebze İstanbul Asia

Osmanyılmaz Mah. 633/2 Sok. No:55 Gebze - KOCAELİ

EĞİTİM UZMANI: Doç.Dr. Murat BASKAK

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü
20.2.1967 İstanbul doğumludur. 1978’de 50. Yıl Süheyla Artam İlkokulu’nu, 1981’de Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nu, 1984’te Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirmiştir. 1988’de İ.T.Ü. İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş, 1991’de İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. 1991’de aynı programda doktora öğrenimine başlayan BASKAK, “Çok Modelli/Ürünlü Montaj Hatlarının Dengelenmesi İçin Yeni Bir Model ve Çözüm Yöntemi” adlı doktora tezini Mayıs-1998’de sunarak, “Doktor” ünvanını almıştır. 2015 yılında Üretim Yönetimi alanında “Doçent” ünvanını almıştır. İ.T.Ü. İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 1989-1998 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 1998 Aralık ayından bu yana ise aynı bölümde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Çeşitli zaman aralıklarında toplam 5 yıl bölüm başkan yardımcılığı ve 1 yıl dekan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2005 yılından beri İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme ve Teknoloji Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi İTÜSEM’de “Lojistik ve Tedârik Zinciri Uzmanlığı”, “Lojistik ve Tedârik Zinciri Yöneticiliği”, “Satınalma Uzmanlığı” ve “Satınalma Yöneticiliği” sertifika programlarının 2008 yılından beri koordinatörü olarak görev yapmaktadır. UTİKAD-İTÜSEM işbirliği ile düzenlenen “FIATA DIPLOMA in Freight Forwarding” programının 2015’den, Şişe Cam-İTÜSEM işbirliği ile düzenlenen “Tedârik Zinciri Okulu” programının 2017’den beri akademik program koordinatörlüğünü yürütmektedir. 2017 ve 2018 yıllarında Eczacıbaşı Tüketici Ürünleri Grubu-İTÜSEM işbirliği ile düzenlenen “Lead The Chain” programının akademik program koordinatörlüğünü yürütmüştür. “Üretim Plânlama ve Kontrol, Bakım Yönetimi, Stok Yönetimi, Depo Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Yeşil ve Tersine Lojistik konularında çalışmaktadır. “Stratejiden Uygulamaya Tesis Tasarımı” ve “Üretim Plânlama ve Kontrol” başlıklı birer kitabı, ulusal ve uluslararası makaleleri ve bildirileri vardır. Çeşitli konularda verdiği çok sayıda eğitim semineri ve çok sayıda uygulama projesi çalışması olan BASKAK, İngilizce bilmekte olup evli ve bir kız çocuk babasıdır.

EĞİTİME KATILIM ÜCRETİ
900 TL + KDV (%18) (Öğlen Yemeği ve İkramlar DAHİLDİR)

Garanti Bankası Gebze İsmetpaşa Şubesi (424 Şube Kodu)
IBAN No: TR64 0006 2000 4240 0006 2936 22
Hesap İsmi: Zübeyde Söğütlü Ay Seçkin Danışmanlık

Katılmak isteyen firmaların aşağıdaki katılım formunu doldurup katılım bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu ile birlikte en geç  2020 tarihi saat 12:00'a kadar SEÇKİN DANIŞMANLIK (tan Ahmet AY'a) (Tel: 0 544 417 49 48) (mail: egitim@seckindanismanlik.com.tr) iletmeleri gerekmektedir.

NOT: Banka Dekontunun Açıklama Bölümüne Eğitimin İsmi yazılması gerekmektedir.(Kontenjan Sınırlıdır)

KATILIM FORMU

KATILIMCININ:
AdıSoyadı :
Firmadaki Görevi :
Firma Ünvanı (Tamolarak):
Adresi :
V.Dairesi&Numarası :
E-Mail :
Telefon &Faks & GSM :
Eğitimin Adı :