Seçkin Danışmanlık

Amaç:

-Etkin bir bütçe sisteminin kurulması takibi ile ilgili temel bilgilerin katılımcılara kazandırılması
-Günümüz koşullarında, kur, enflasyon ve tedarik zinciri gibi etkenlerdeki değişkenleri modelleyen, deneysel bir bütçe çalışması hazırlanması

Eğitimde Kullanılan Metod:

Bu eğitimde; klasik gelir gider bütçesinin ötesine geçilerek; teknik çalışmalar Excel vakaları olarak aktarılacaktır.

Büyüme ve küçülme senaryolarına bağlı olarak, finansman ihtiyacının hesaplanması, müşteri ve ürün bazlı bütçeleme, kapasite kullanımı ve başa baş analizine bağlı üretim ve maliyet bütçelerinin oluşturulması gibi bütçeleme teknikleri aktarılacaktır.

Eğitimin Faydaları:

Kurumsal zeka yada iş zekası(business intelligent), kurumların veri ve bilgi ile karar alması demektir.
Bütçe çalışmaları da doğru kurgulandığında en önemli kurumsal zeka araçlarından biridir.
Eğitim sonucunda, katılımcılar adım adım bir bütçe çalışmasını tamamlamış olacaklardır.
Eğitmenimiz Bahar Pekel’in onlarca şirkette yapmış olduğu danışmanlık çalışmaları sonucunda biriktirdiği iş hayatının içinden örnekler ile çalışacaktır.

Kimler Katılabilir:

Bir üretim işletmesinde bütçe çalışmasına katılan tüm birimler.

İçerik:

Kurumsal Zeka Nedir

Bütçe Çeşitleri Nelerdir
• Günümüz koşullarında işletmelerin bütçe hazırlarken dikkate alması gereken değişkenler nelerdir?
• Bütçe yılı temel stratejisine göre bütçe çeşitleri
• Kapasite kullanımına göre bütçe çeşitleri
• Başlangıç rakamlarına göre bütçe çeşitleri
• Deneysel Bütçe nedir, nasıl hazırlanılır?

Bütçe Hazırlık Aşaması
• Yapılması gereken seçimler
• Makro ekonomik analiz ve temel varsayımlar
• Gelir çatısı ve gider çatısı nasıl olmalıdır?
• Katkı bazlı kar merkezi yapısı kurulması
• Başabaş analizleri ve Excel uygulamaları
• ERP ve muhasebe alt yapı hazırlığı
• İşletmenin stratejik hedeflerinin oluşturulması

Rakamsal Bütçeler ve Excel Uygulama Örnekleri
• Satış bütçelerinin hazırlanması
• Satınalma bütçelerinin hazırlanması
• Stok bütçelerinin hazırlanması
• Gider bütçelerinin hazırlanması
• Kapasite bazlı üretim bütçelerinin hazırlanması ve dikkat edilecek noktalar.
• Personel bütçeleri
• Departman bütçeleri

Sonuç Bütçeler ve Değerlendirme
• Nakit akım projeksiyonlarının yorumlanması.
• Kar zarar bütçeleri ve birim standart ürün maliyetine etkisi
• Kara etki eden faktörlerin anlaşılması
• Sürdürülebilirliğe etki eden faktörlerin anlaşılması
• Verime etki eden faktörlerin anlaşılması

Bütçe İzleme ve Kontrol Uygulama Örnekleri
• Bütçe gider kontrolü
• Fiili ve gerçekleşme izleme format örnekleri

Eğitim Uzmanı: Bahar PEKEL..

İTÜ Endüstri Fakültesi İşletme Mühendisliği bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını İstanbul Üniversitesinde tamamlayan Pekel bu tarihden itibaren 25 yıl boyunca çeşitli kurum ve kuruluşlarda yönetici kademelerinde görev yaptı. 2004 yılında iş adımı derneklerinde eğitimler vermeye başladı.2009 yılında Pekel Yönetim Danışmanlık şirketini kurdu.Üretim işletmelerinde yönetimin sonuçları ölçebilmesi ve geleceğe yön veren kararları alabilmesi için ; ölçülebilir bir sistem kurulması ve sistemin,hem maliyet muhasebesi ve hemde ERP ile uyumlu hale getirilmesi konularına yoğunlaşmıştır.
“Performans Kriterlerinin Oluşturulması” ve “Maliyet Yönetimi”,”Bütçeleme ve Nakit Akış Yönetimi”,Satış Kanalları Bazında Karlılık Yönetimi” ,”Hedeflerle Yönetim”,Üretim Verimliliği Ölçümü” “Mali Tabloların Girişimci Gözü ile Analizi gibi bir çok danışmanlık projesini başarı ile yürütmüştür. Yıllardır profesyonel yaşamının yanı sıra işadamlarına yüzlerce seminer veren Bahar Pekel;özel sektörde bir çok üretim firmasının yanı sıra , kamu sektöründe de İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Haydarpaşa Numune Hastane’lerinde bilgi alt yapısı kurulması ve mali analiz konularında yönetim danışmanlığı yapmıştır.Özel ilgi alanları tiyatro ,şiir ve İstanbul tarihidir.
Eğitimlerinde, eski bir amatör tiyatrocu olarak, eğlendirerek, kilit bilgileri aktarmaktadır. Satış ve Pazar gerçeklerine yönelik bir teknik donanımın yanı sıra, animasyon ve uygulama çalışmaları ile desteklenmiş “work shop” yöntemini kullanmaktadır..

Eğitim İnteraktif olarak yapılacaktır.

YÖNTEM:

Katılmak için bilgisayarınızda "Zoom Video Conference" programı kurulu olmalıdır.

Yer : Webinar

2 Temmuz 2022 Cumartesi (10.00-16.30)

EĞİTİME KATILIM ÜCRETİ

810 TL + KDV (%18)

AKBANK Kartal Çarşı Şubesi (Pekel Yönetim Danışmanlık Tic.Ltd.Şti.)
IBAN No: TR56 0004 6001 6188 8000 3239 86

Katılmak isteyen kişilerin aşağıdaki katılım formunu doldurup katılım bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu ile birlikte en geç 1 Temmuz 2022 tarihi saat 12:00'a kadar Ahmet AY'a (Tel: 0544 417 4948) (mail: kayit@pekeldanismanlik.com) iletmeleri gerekmektedir.

KATILIM FORMU

KATILIMCININ:
AdıSoyadı :
Firmadaki Görevi :
Firma Ünvanı (Tamolarak):
Adresi :
V.Dairesi&Numarası :
E-Mail :
Telefon; GSM :

▪ Bu eğitim kurum içi olarak da verilmektedir.
• Seminer notları mail adresine gönderilecektir.
• Dijital sertifika mail adresine gönderilecektir.
▪ Kesin kayıt ödemenin gerçekleşmesi ile yapılmış olur.
▪ Programa katılmaktan vazgeçen katılımcı bunu en geç, eğitim tarihinin 2 işgünü öncesinden Pekel Danışmanlık’a yazılı olarak bildirmek zorundadır. Daha sonraki iptaller geçerli olamayacak ancak katılımcı değişikliği mümkün olabilecektir..
▪ Pekel Danışmanlık önceden bilgilendirmek suretiyle gerektiğinde eğitmeni ya da seminer salonunu değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutar. Programın iptal edilmesi durumunda banka hesaplarına yatırılan paralar iade edilir..
* Bu Eğitim Seçkin Danışmanlık ve Pekel Danışmanlık işbirliğinde yapılmaktadır.