Seçkin Danışmanlık
Dahilde İşleme Rejimi ve Dahilde İşleme İzin Belgesi İş Akış Süreçleri 26 Şubat 2020 Çarşamba

Dahilde İşleme Rejimi ve Dahilde İşleme İzin Belgesi İş Akış Süreçleri 26 Şubat 2020 Çarşamba


Devamı..
Teknik Ara Yöneticiler İçin Etkin Yönetim Uygulamaları 27 Şubat 2020 Perşembe

Teknik Ara Yöneticiler İçin Etkin Yönetim Uygulamaları 27 Şubat 2020 Perşembe


Devamı..
Uygulamalı 1003B Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (2020 Yılı İşverenleri Bekleyen Değişiklikler Nelerdir?) 27 Şubat 2020 Perşembe

Uygulamalı 1003B Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (2020 Yılı İşverenleri Bekleyen Değişiklikler Nelerdir?) 27 Şubat 2020 Perşembe


Devamı..
Satınalma Yönetimi, Fiyat Müzakereleri, İthalat ve Malzeme Planlama, Tedarik, Stok Yönetimi 29 Şubat-01 Mart 2020 Cumartesi-Pazar

Satınalma Yönetimi, Fiyat Müzakereleri, İthalat ve Malzeme Planlama, Tedarik, Stok Yönetimi 29 Şubat-01 Mart 2020 Cumartesi-Pazar


Devamı..
Yalın Dönüşüm İsraf Avcılığı 13 Mart 2020 Cuma

Yalın Dönüşüm İsraf Avcılığı 13 Mart 2020 Cuma


Devamı..
Özelgeler Işığında Personel Özlük İşleri, SGK Bordro Uzmanlığı 07-08 Mart 2020 Cumartesi-Pazar

Özelgeler Işığında Personel Özlük İşleri, SGK Bordro Uzmanlığı 07-08 Mart 2020 Cumartesi-Pazar


Devamı..
Excel'de Veri Analizi ve Power BI 07-08 Mart 2020 Cumartesi-Pazar

Excel'de Veri Analizi ve Power BI 07-08 Mart 2020 Cumartesi-Pazar


Devamı..
Yöneticiler için Mali Tablo Okur Yazarlığı ve Excel'de Vaka Çalışmaları 29 Şubat 2020 Cumartesi

Yöneticiler için Mali Tablo Okur Yazarlığı ve Excel'de Vaka Çalışmaları 29 Şubat 2020 Cumartesi


Devamı..
Malzeme Planlama, Tedarik, İthalat, Stok, Erp Yönetimi 28 Mart 2020 Cumartesi

Malzeme Planlama, Tedarik, İthalat, Stok, Erp Yönetimi 28 Mart 2020 Cumartesi


Devamı..
Eximbank Sigortası ve İhracat Alacaklarının Güvence Altına Alınması

Eximbank Sigortası ve İhracat Alacaklarının Güvence Altına Alınması


Devamı..
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları 27 Şubat 2020 Perşembe

Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları 27 Şubat 2020 Perşembe


Devamı..
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Kambiyo Kapama Esasları 28 Şubat 2020 Cuma

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Kambiyo Kapama Esasları 28 Şubat 2020 Cuma


Devamı..
İhracat-İthalat Operasyon İşlemleri ve Mevzuat Temel Esasları 21-22-28-29 Mart 2020 Cumartesi-Pazar

İhracat-İthalat Operasyon İşlemleri ve Mevzuat Temel Esasları 21-22-28-29 Mart 2020 Cumartesi-Pazar


Devamı..
Üretim Planlama ve Kontrol 14-15 Mart 2020 Cumartesi-Pazar

Üretim Planlama ve Kontrol 14-15 Mart 2020 Cumartesi-Pazar


Devamı..
Bakım Onarım Sistemlerinin Yönetimi 31 Ocak 2020 Cuma

Bakım Onarım Sistemlerinin Yönetimi 31 Ocak 2020 Cuma


Devamı..
İnsan Kaynakları Profesyonelleri İçin Sözleşme ve Yönetmelik Hazırlama 21 Mart 2020 Cumartesi

İnsan Kaynakları Profesyonelleri İçin Sözleşme ve Yönetmelik Hazırlama 21 Mart 2020 Cumartesi


Devamı..
Incoterms 2010-2020 ve Teslim Şekilleri Analizi (Teslim Şekillerini Doğru Kullanıyor muyuz?) 11 Mart 2020 Çarşamba

Incoterms 2010-2020 ve Teslim Şekilleri Analizi (Teslim Şekillerini Doğru Kullanıyor muyuz?) 11 Mart 2020 Çarşamba


Devamı..
İnsan Kaynakları Raporlanması ve Verimlilik Yönetimi 04 Nisan 2020 Çarşamba

İnsan Kaynakları Raporlanması ve Verimlilik Yönetimi 04 Nisan 2020 Çarşamba


Devamı..
Stok Analizleri ve Stok Azaltma Yaklaşımları 06 Mart 2020 Cuma

Stok Analizleri ve Stok Azaltma Yaklaşımları 06 Mart 2020 Cuma


Devamı..
Serbest Bölge Avantajları ve Serbest Bölge Operasyon İşlemleri 29 Nisan 2020 Çarşamba

Serbest Bölge Avantajları ve Serbest Bölge Operasyon İşlemleri 29 Nisan 2020 Çarşamba


Devamı..
İthalat İşlemlerinde Gümrük Vergileri Analizi 15 Nisan 2020 Çarşamba

İthalat İşlemlerinde Gümrük Vergileri Analizi 15 Nisan 2020 Çarşamba


Devamı..
Gümrük Operasyon İşlemleri ve Gümrük Mevzuatının Temel Esasları 17-18-19 Nisan 2020 Cuma-Cumartesi-Pazar

Gümrük Operasyon İşlemleri ve Gümrük Mevzuatının Temel Esasları 17-18-19 Nisan 2020 Cuma-Cumartesi-Pazar


Devamı..
Depo ve Malzeme Taşıma Sistemlerinin Etkin ve Verimli Yönetimi 21 Mart 2020 Cumartesi

Depo ve Malzeme Taşıma Sistemlerinin Etkin ve Verimli Yönetimi 21 Mart 2020 Cumartesi


Devamı..
Nakliye Sigortaları ve Sigorta Teminat Türleri (Sigorta Yaptırırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?) 18 Mart 2020 Çarşamba

Nakliye Sigortaları ve Sigorta Teminat Türleri (Sigorta Yaptırırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?) 18 Mart 2020 Çarşamba


Devamı..
Dış Ticarette Lojistik İşlemler ve Lojistik Süreçlerin Analizi 25 Mart 2020 Çarşamba

Dış Ticarette Lojistik İşlemler ve Lojistik Süreçlerin Analizi 25 Mart 2020 Çarşamba


Devamı..
Akreditifli İşlemlerde İş Akışı ve Akreditif Metni Analizi 04 Mart 2020 Çarşamba

Akreditifli İşlemlerde İş Akışı ve Akreditif Metni Analizi 04 Mart 2020 Çarşamba


Devamı..
Excel'de Optimizasyon Uygulamaları

Excel'de Optimizasyon Uygulamaları


Devamı..
Proje Ağırlıklı İnsan Kaynakları Yönetimi 04-05-11-12 Nisan 2020 Cumartesi-Pazar

Proje Ağırlıklı İnsan Kaynakları Yönetimi 04-05-11-12 Nisan 2020 Cumartesi-Pazar


Devamı..
İnsan Kaynakları İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları İşe İade Dava Süreçleri

İnsan Kaynakları İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları İşe İade Dava Süreçleri


Devamı..