Seçkin Danışmanlık
Teknik Ara Yöneticiler İçin Etkin Yönetim Uygulamaları 26 Ocak 2021 Salı

Teknik Ara Yöneticiler İçin Etkin Yönetim Uygulamaları 26 Ocak 2021 Salı


Devamı..
İhracat-İthalat Operasyon İşlemleri ve Mevzuat Temel Esasları 30-31 Ocak,06-07 Şubat 2021 Cumartesi-Pazar

İhracat-İthalat Operasyon İşlemleri ve Mevzuat Temel Esasları 30-31 Ocak,06-07 Şubat 2021 Cumartesi-Pazar


Devamı..
Uluslararası Ticari Sözleşmeler Analizi 03 Şubat 2021 Çarşamba

Uluslararası Ticari Sözleşmeler Analizi 03 Şubat 2021 Çarşamba


Devamı..
ISO 9001:2015 Kuruluş İçi Kalite Sistem Tetkikçisi (İç Denetçi) 04-05 Şubat 2021 Perşembe-Cuma

ISO 9001:2015 Kuruluş İçi Kalite Sistem Tetkikçisi (İç Denetçi) 04-05 Şubat 2021 Perşembe-Cuma


Devamı..
Hariçte İşleme Rejimi (Yurt Dışına Üretim Amaçlı Hammadde Gönderimi ve Tamir Amaçlı Gönderimler) 24 Mart 2021 Çarşamba

Hariçte İşleme Rejimi (Yurt Dışına Üretim Amaçlı Hammadde Gönderimi ve Tamir Amaçlı Gönderimler) 24 Mart 2021 Çarşamba


Devamı..
Dahilde İşleme Rejimi ve Dahilde İşleme İzin Belgesi İş Akış Süreçleri 17 Mart 2021 Çarşamba

Dahilde İşleme Rejimi ve Dahilde İşleme İzin Belgesi İş Akış Süreçleri 17 Mart 2021 Çarşamba


Devamı..
Yargıtay Kararları Işığında İşveren Hakları ve İş Akdini Feshinde Süreç Yönetimi 11 Şubat 2021 Perşembe

Yargıtay Kararları Işığında İşveren Hakları ve İş Akdini Feshinde Süreç Yönetimi 11 Şubat 2021 Perşembe


Devamı..
Gümrük Operasyon İşlemleri ve Gümrük Mevzuatının Temel Esasları 19-20-21 Şubat 2021 Cuma-Cumartesi-Pazar

Gümrük Operasyon İşlemleri ve Gümrük Mevzuatının Temel Esasları 19-20-21 Şubat 2021 Cuma-Cumartesi-Pazar


Devamı..
Serbest Bölge Operasyon İşlemleri ve Serbest Bölge Avantajları 27 Ocak 2021 Çarşamba

Serbest Bölge Operasyon İşlemleri ve Serbest Bölge Avantajları 27 Ocak 2021 Çarşamba


Devamı..
Nakliye Sigortaları ve Sigorta Teminat Türleri (Sigorta Yaptırırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?) 10 Şubat 2021 Çarşamba

Nakliye Sigortaları ve Sigorta Teminat Türleri (Sigorta Yaptırırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?) 10 Şubat 2021 Çarşamba


Devamı..
Uygulamalı Proje Ağırlıklı İnsan Kaynakları Uzmanlığı Programı 02-04-09-11-16-18-23-25 Şubat, 02-04 Mart 2021

Uygulamalı Proje Ağırlıklı İnsan Kaynakları Uzmanlığı Programı 02-04-09-11-16-18-23-25 Şubat, 02-04 Mart 2021


Devamı..
Gümrük Kıymeti ve Kıymet Tespit Yöntemleri 13 Şubat 2021 Cumartesi

Gümrük Kıymeti ve Kıymet Tespit Yöntemleri 13 Şubat 2021 Cumartesi


Devamı..
Antrepo Rejimi Antrepoların Avantajları ve İşleyişi 13 Mart 2021 Cumartesi

Antrepo Rejimi Antrepoların Avantajları ve İşleyişi 13 Mart 2021 Cumartesi


Devamı..
İthalat İşlemlerinde Gümrük Vergileri Analizi 24 Şubat 2021 Çarşamba

İthalat İşlemlerinde Gümrük Vergileri Analizi 24 Şubat 2021 Çarşamba


Devamı..
Dış Ticarette Menşe Problemi ve Menşe İspat Belgeleri 27 Şubat 2021 Cumartesi

Dış Ticarette Menşe Problemi ve Menşe İspat Belgeleri 27 Şubat 2021 Cumartesi


Devamı..
Konşimento Hukuku ve Taşıma Belgelerinin Tanziminde Dikkat Edilecek Hususlar 06 Mart 2021 Cumartesi

Konşimento Hukuku ve Taşıma Belgelerinin Tanziminde Dikkat Edilecek Hususlar 06 Mart 2021 Cumartesi


Devamı..
Eximbank Sigortası ve İhracat Alacaklarının Güvence Altına Alınması 10 Mart 2021 Çarşamba

Eximbank Sigortası ve İhracat Alacaklarının Güvence Altına Alınması 10 Mart 2021 Çarşamba


Devamı..
Depo ve Malzeme Taşıma Sistemlerinin Etkin ve Verimli Yönetimi 18 Aralık 2020 Cuma

Depo ve Malzeme Taşıma Sistemlerinin Etkin ve Verimli Yönetimi 18 Aralık 2020 Cuma


Devamı..
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi 21-22 Ocak 2021 Perşembe-Cuma

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi 21-22 Ocak 2021 Perşembe-Cuma


Devamı..
Incoterms 2010-2020 ve Teslim Şekilleri Analizi (Teslim Şekillerini Doğru Kullanıyor muyuz?) 15 Aralık 2020 Salı

Incoterms 2010-2020 ve Teslim Şekilleri Analizi (Teslim Şekillerini Doğru Kullanıyor muyuz?) 15 Aralık 2020 Salı


Devamı..
Yöneticiler için Mali Tablo Okur Yazarlığı ve Excel'de Vaka Çalışmaları

Yöneticiler için Mali Tablo Okur Yazarlığı ve Excel'de Vaka Çalışmaları


Devamı..
Akreditifli İşlemlerde İş Akışı ve Akreditif Metni Analizi 06 Ocak 2021 Çarşamba

Akreditifli İşlemlerde İş Akışı ve Akreditif Metni Analizi 06 Ocak 2021 Çarşamba


Devamı..
Stok Analizleri ve Stok Azaltma Yaklaşımları

Stok Analizleri ve Stok Azaltma Yaklaşımları


Devamı..
Malzeme Planlama, Tedarik, İthalat, Stok, Erp Yönetimi

Malzeme Planlama, Tedarik, İthalat, Stok, Erp Yönetimi


Devamı..
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi 13-14 Ocak 2021 Çarşamba-Perşembe

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi 13-14 Ocak 2021 Çarşamba-Perşembe


Devamı..
Özelgeler Işığında Personel Özlük İşleri, SGK Bordro Uzmanlığı ve Güncel SGK Teşvikleri 12-13 Aralık 2020 Cumartesi-Pazar

Özelgeler Işığında Personel Özlük İşleri, SGK Bordro Uzmanlığı ve Güncel SGK Teşvikleri 12-13 Aralık 2020 Cumartesi-Pazar


Devamı..
Üst Düzey Yöneticiler İçin İş Hukuku Vaka Atölyesi

Üst Düzey Yöneticiler İçin İş Hukuku Vaka Atölyesi


Devamı..
Bakım Onarım Sistemlerinin Yönetimi 04 Kasım 2020 Çarşamba

Bakım Onarım Sistemlerinin Yönetimi 04 Kasım 2020 Çarşamba


Devamı..
1003B Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

1003B Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi


Devamı..
Excel'de Veri Analizi ve Power BI

Excel'de Veri Analizi ve Power BI


Devamı..
Üretim Planlama ve Kontrol

Üretim Planlama ve Kontrol


Devamı..
Excel'de Optimizasyon Uygulamaları

Excel'de Optimizasyon Uygulamaları


Devamı..
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları

Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları


Devamı..