Seçkin Danışmanlık
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Güncel Mevzuat Değişiklikleri 25 Ocak 2020 Cumartesi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Güncel Mevzuat Değişiklikleri 25 Ocak 2020 Cumartesi


Devamı..
İhracat-İthalat Operasyon İşlemleri ve Mevzuat Temel Esasları 25-26 Ocak,01-02 Şubat 2020 Cumartesi-Pazar

İhracat-İthalat Operasyon İşlemleri ve Mevzuat Temel Esasları 25-26 Ocak,01-02 Şubat 2020 Cumartesi-Pazar


Devamı..
Bütçe Sisteminin Kurulması ve Excel Uygulama Örnekleri 28 Ocak 2020 Salı

Bütçe Sisteminin Kurulması ve Excel Uygulama Örnekleri 28 Ocak 2020 Salı


Devamı..
Dahilde İşleme Rejimi ve Dahilde İşleme İzin Belgesi İş Akış Süreçleri 29 Ocak 2020 Çarşamba

Dahilde İşleme Rejimi ve Dahilde İşleme İzin Belgesi İş Akış Süreçleri 29 Ocak 2020 Çarşamba


Devamı..
Bakım Onarım Sistemlerinin Yönetimi 31 Ocak 2020 Cuma

Bakım Onarım Sistemlerinin Yönetimi 31 Ocak 2020 Cuma


Devamı..
Depo ve Malzeme Taşıma Sistemlerinin Etkin ve Verimli Yönetimi 21 Mart 2020 Cumartesi

Depo ve Malzeme Taşıma Sistemlerinin Etkin ve Verimli Yönetimi 21 Mart 2020 Cumartesi


Devamı..
Stok Analizleri ve Stok Azaltma Yaklaşımları 06 Mart 2020 Cuma

Stok Analizleri ve Stok Azaltma Yaklaşımları 06 Mart 2020 Cuma


Devamı..
Dış Ticarette Lojistik İşlemler ve Lojistik Süreçlerin Analizi 25 Mart 2020 Çarşamba

Dış Ticarette Lojistik İşlemler ve Lojistik Süreçlerin Analizi 25 Mart 2020 Çarşamba


Devamı..
Incoterms 2010-2020 ve Teslim Şekilleri Analizi (Teslim Şekillerini Doğru Kullanıyor Muyuz?) 15 Ocak 2020 Çarşamba

Incoterms 2010-2020 ve Teslim Şekilleri Analizi (Teslim Şekillerini Doğru Kullanıyor Muyuz?) 15 Ocak 2020 Çarşamba


Devamı..
Nakliye Sigortaları ve Sigorta Teminat Türleri (Sigorta Yaptırırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?) 18 Mart 2020 Çarşamba

Nakliye Sigortaları ve Sigorta Teminat Türleri (Sigorta Yaptırırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?) 18 Mart 2020 Çarşamba


Devamı..
Serbest Bölge Avantajları ve Serbest Bölge Operasyon İşlemleri 11 Mart 2020 Çarşamba

Serbest Bölge Avantajları ve Serbest Bölge Operasyon İşlemleri 11 Mart 2020 Çarşamba


Devamı..
İthalat İşlemlerinde Gümrük Vergileri Analizi 04 Mart 2020 Çarşamba

İthalat İşlemlerinde Gümrük Vergileri Analizi 04 Mart 2020 Çarşamba


Devamı..
İnsan Kaynakları Denetimlerine Hazırlık ve Aksiyon Yönetimi 21 Mart 2020 Cumartesi

İnsan Kaynakları Denetimlerine Hazırlık ve Aksiyon Yönetimi 21 Mart 2020 Cumartesi


Devamı..
Excel'de Optimizasyon Uygulamaları 08-09 Şubat 2020 Cumartesi-Pazar

Excel'de Optimizasyon Uygulamaları 08-09 Şubat 2020 Cumartesi-Pazar


Devamı..
Malzeme Planlama, Tedarik, İthalat, Stok, Erp Yönetimi 01 Şubat 2020 Cumartesi

Malzeme Planlama, Tedarik, İthalat, Stok, Erp Yönetimi 01 Şubat 2020 Cumartesi


Devamı..
Uygulamalı İnsan Kaynakları Raporlanması ve Verimlilik Yönetimi 01 Şubat 2020 Cumartesi

Uygulamalı İnsan Kaynakları Raporlanması ve Verimlilik Yönetimi 01 Şubat 2020 Cumartesi


Devamı..
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Kambiyo Kapama Esasları 05 Şubat 2020 Çarşamba

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Kambiyo Kapama Esasları 05 Şubat 2020 Çarşamba


Devamı..
Gümrük Operasyon İşlemleri ve Gümrük Mevzuatının Temel Esasları 14-15-16 Şubat 2020 Cuma-Cumartesi-Pazar

Gümrük Operasyon İşlemleri ve Gümrük Mevzuatının Temel Esasları 14-15-16 Şubat 2020 Cuma-Cumartesi-Pazar


Devamı..
Proje Ağırlıklı İnsan Kaynakları Yönetimi 15-16-22-23 Şubat 2020 Cumartesi-Pazar

Proje Ağırlıklı İnsan Kaynakları Yönetimi 15-16-22-23 Şubat 2020 Cumartesi-Pazar


Devamı..
Eximbank Sigortası ve İhracat Alacaklarının Güvence Altına Alınması 19 Şubat 2020 Çarşamba

Eximbank Sigortası ve İhracat Alacaklarının Güvence Altına Alınması 19 Şubat 2020 Çarşamba


Devamı..
Üretim Planlama ve Kontrol 14-15-16 Şubat 2020 Cuma-Cumartesi-Pazar

Üretim Planlama ve Kontrol 14-15-16 Şubat 2020 Cuma-Cumartesi-Pazar


Devamı..
Akreditifli İşlemlerde İş Akışı ve Akreditif Metni Analizi 26 Şubat 2020 Çarşamba

Akreditifli İşlemlerde İş Akışı ve Akreditif Metni Analizi 26 Şubat 2020 Çarşamba


Devamı..
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında danışmanlık hizmetlerimiz devam ediyor.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında danışmanlık hizmetlerimiz devam ediyor.


Devamı..
Satınalma Yönetimi, Fiyat Müzakereleri, İthalat ve Malzeme Planlama, Tedarik, Stok Yönetimi 29 Şubat-01 Mart 2020 Cumartesi-Pazar

Satınalma Yönetimi, Fiyat Müzakereleri, İthalat ve Malzeme Planlama, Tedarik, Stok Yönetimi 29 Şubat-01 Mart 2020 Cumartesi-Pazar


Devamı..
İnsan Kaynakları İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları İşe İade Dava Süreçleri

İnsan Kaynakları İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları İşe İade Dava Süreçleri


Devamı..
Özelgeler Işığında Personel Özlük İşleri, SGK Bordro Uzmanlığı, E-SGK Teşvik Uygulamaları 07-08 Mart 2020 Cumartesi-Pazar

Özelgeler Işığında Personel Özlük İşleri, SGK Bordro Uzmanlığı, E-SGK Teşvik Uygulamaları 07-08 Mart 2020 Cumartesi-Pazar


Devamı..
İnsan Kaynakları Profesyonelleri İçin Sözleşme ve Yönetmelik Hazırlama (İş İlişkisi ve Fesih Süreçlerinde Hukuki Belge Oluşturma)

İnsan Kaynakları Profesyonelleri İçin Sözleşme ve Yönetmelik Hazırlama (İş İlişkisi ve Fesih Süreçlerinde Hukuki Belge Oluşturma)


Devamı..
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları

Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları


Devamı..