Seçkin Danışmanlık
Stok Analizleri ve Stok Azaltma Yaklaşımları 16 Ekim 2020 Cuma

Stok Analizleri ve Stok Azaltma Yaklaşımları 16 Ekim 2020 Cuma


Devamı..
Akreditifli İşlemlerde İş Akışı ve Akreditif Metni Analizi 22 Ekim 2020 Perşembe

Akreditifli İşlemlerde İş Akışı ve Akreditif Metni Analizi 22 Ekim 2020 Perşembe


Devamı..
Incoterms 2010-2020 ve Teslim Şekilleri Analizi (Teslim Şekillerini Doğru Kullanıyor muyuz?)

Incoterms 2010-2020 ve Teslim Şekilleri Analizi (Teslim Şekillerini Doğru Kullanıyor muyuz?)


Devamı..
İhracat-İthalat Operasyon İşlemleri ve Mevzuat Temel Esasları 2020 Cumartesi-Pazar

İhracat-İthalat Operasyon İşlemleri ve Mevzuat Temel Esasları 2020 Cumartesi-Pazar


Devamı..
Üretim Planlama ve Kontrol

Üretim Planlama ve Kontrol


Devamı..
1003B Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

1003B Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi


Devamı..
Excel'de Veri Analizi ve Power BI

Excel'de Veri Analizi ve Power BI


Devamı..
Malzeme Planlama, Tedarik, İthalat, Stok, Erp Yönetimi

Malzeme Planlama, Tedarik, İthalat, Stok, Erp Yönetimi


Devamı..
Dahilde İşleme Rejimi ve Dahilde İşleme İzin Belgesi İş Akış Süreçleri

Dahilde İşleme Rejimi ve Dahilde İşleme İzin Belgesi İş Akış Süreçleri


Devamı..
Yöneticiler için Mali Tablo Okur Yazarlığı ve Excel'de Vaka Çalışmaları

Yöneticiler için Mali Tablo Okur Yazarlığı ve Excel'de Vaka Çalışmaları


Devamı..
Eximbank Sigortası ve İhracat Alacaklarının Güvence Altına Alınması

Eximbank Sigortası ve İhracat Alacaklarının Güvence Altına Alınması


Devamı..
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları

Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları


Devamı..
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Kambiyo Kapama Esasları

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Kambiyo Kapama Esasları


Devamı..
Bakım Onarım Sistemlerinin Yönetimi

Bakım Onarım Sistemlerinin Yönetimi


Devamı..
İnsan Kaynakları Profesyonelleri İçin Sözleşme ve Yönetmelik Hazırlama

İnsan Kaynakları Profesyonelleri İçin Sözleşme ve Yönetmelik Hazırlama


Devamı..
İnsan Kaynakları Raporlanması ve Verimlilik Yönetimi

İnsan Kaynakları Raporlanması ve Verimlilik Yönetimi


Devamı..
Serbest Bölge Avantajları ve Serbest Bölge Operasyon İşlemleri 29 Nisan 2020 Çarşamba

Serbest Bölge Avantajları ve Serbest Bölge Operasyon İşlemleri 29 Nisan 2020 Çarşamba


Devamı..
İthalat İşlemlerinde Gümrük Vergileri Analizi

İthalat İşlemlerinde Gümrük Vergileri Analizi


Devamı..
Gümrük Operasyon İşlemleri ve Gümrük Mevzuatının Temel Esasları

Gümrük Operasyon İşlemleri ve Gümrük Mevzuatının Temel Esasları


Devamı..
Depo ve Malzeme Taşıma Sistemlerinin Etkin ve Verimli Yönetimi

Depo ve Malzeme Taşıma Sistemlerinin Etkin ve Verimli Yönetimi


Devamı..
Nakliye Sigortaları ve Sigorta Teminat Türleri (Sigorta Yaptırırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?)

Nakliye Sigortaları ve Sigorta Teminat Türleri (Sigorta Yaptırırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?)


Devamı..
Dış Ticarette Lojistik İşlemler ve Lojistik Süreçlerin Analizi

Dış Ticarette Lojistik İşlemler ve Lojistik Süreçlerin Analizi


Devamı..
Excel'de Optimizasyon Uygulamaları

Excel'de Optimizasyon Uygulamaları


Devamı..
Proje Ağırlıklı İnsan Kaynakları Yönetimi

Proje Ağırlıklı İnsan Kaynakları Yönetimi


Devamı..
İnsan Kaynakları İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları İşe İade Dava Süreçleri

İnsan Kaynakları İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları İşe İade Dava Süreçleri


Devamı..