Seçkin Danışmanlık
VDA AIAG Proses FMEA Hata Türü ve Etkileri Analizi 11 Ağustos 2022 Perşembe

VDA AIAG Proses FMEA Hata Türü ve Etkileri Analizi 11 Ağustos 2022 Perşembe


Devamı..
Hariçte İşleme Rejimi (Yurt Dışına Üretim Amaçlı Hammadde Gönderimi ve Tamir Amaçlı Gönderimler) 16 Ağustos 2022 Salı

Hariçte İşleme Rejimi (Yurt Dışına Üretim Amaçlı Hammadde Gönderimi ve Tamir Amaçlı Gönderimler) 16 Ağustos 2022 Salı


Devamı..
Konsinye İhracat ve Konsinye İhracatta Operasyonel Süreçler 17 Ağustos 2022 Çarşamba

Konsinye İhracat ve Konsinye İhracatta Operasyonel Süreçler 17 Ağustos 2022 Çarşamba


Devamı..
İhracatta KDV İstisnası ve İhraç Kayıtlı Satışlar (İhracatçıların KDV Hakkında Bilmesi Gerekenler) 18 Ağustos 2022 Perşembe

İhracatta KDV İstisnası ve İhraç Kayıtlı Satışlar (İhracatçıların KDV Hakkında Bilmesi Gerekenler) 18 Ağustos 2022 Perşembe


Devamı..
Dahilde İşleme Rejimi ve Dahilde İşleme İzin Belgesi İş Akış Süreçleri 6 Eylül 2022 Salı

Dahilde İşleme Rejimi ve Dahilde İşleme İzin Belgesi İş Akış Süreçleri 6 Eylül 2022 Salı


Devamı..
Eximbank Sigortası ve İhracat Alacaklarının Güvence Altına Alınması 8 Eylül 2022 Perşembe

Eximbank Sigortası ve İhracat Alacaklarının Güvence Altına Alınması 8 Eylül 2022 Perşembe


Devamı..
İthalat İşlemlerinde Gümrük Vergileri Analizi 13 Eylül 2022 Salı

İthalat İşlemlerinde Gümrük Vergileri Analizi 13 Eylül 2022 Salı


Devamı..
İhracatta Teklif Hazırlama (Proformada Neleri Öngörmeye Çalışalım?) 15 Eylül 2022 Perşembe

İhracatta Teklif Hazırlama (Proformada Neleri Öngörmeye Çalışalım?) 15 Eylül 2022 Perşembe


Devamı..
Dış Ticarette Menşe Problemi ve Menşe İspat Belgeleri 20 Eylül 2022 Salı

Dış Ticarette Menşe Problemi ve Menşe İspat Belgeleri 20 Eylül 2022 Salı


Devamı..
Stok Analizleri ve Stok Azaltma Yaklaşımları 21 Eylül 2022 Çarşamba

Stok Analizleri ve Stok Azaltma Yaklaşımları 21 Eylül 2022 Çarşamba


Devamı..
Mikro İhracat Uygulama Esasları ve Operasyonel Süreçler 21 Eylül 2022 Çarşamba

Mikro İhracat Uygulama Esasları ve Operasyonel Süreçler 21 Eylül 2022 Çarşamba


Devamı..
Bakım Onarım Sistemlerinin  Etkin ve Verimli Yönetimi 29 Temmuz 2022 Cuma

Bakım Onarım Sistemlerinin Etkin ve Verimli Yönetimi 29 Temmuz 2022 Cuma


Devamı..
Incoterms 2010-2020 ve Teslim Şekilleri Analizi (Teslim Şekillerini Doğru Kullanıyor muyuz?) 22 Eylül 2022 Perşembe

Incoterms 2010-2020 ve Teslim Şekilleri Analizi (Teslim Şekillerini Doğru Kullanıyor muyuz?) 22 Eylül 2022 Perşembe


Devamı..
Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 27 Eylül 2022 Salı

Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 27 Eylül 2022 Salı


Devamı..
Konşimento Hukuku ve Taşıma Belgelerinin Tanziminde Dikkat Edilecek Hususlar 29 Eylül 2022 Perşembe

Konşimento Hukuku ve Taşıma Belgelerinin Tanziminde Dikkat Edilecek Hususlar 29 Eylül 2022 Perşembe


Devamı..
İhracat-İthalat Operasyon İşlemleri ve Mevzuat Temel Esasları 15-16-22-23 Ekim 2022 Cumartesi-Pazar

İhracat-İthalat Operasyon İşlemleri ve Mevzuat Temel Esasları 15-16-22-23 Ekim 2022 Cumartesi-Pazar


Devamı..
Nakliye Sigortaları ve Sigorta Teminat Türleri (Sigorta Yaptırırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?) 4 Ekim 2022 Salı

Nakliye Sigortaları ve Sigorta Teminat Türleri (Sigorta Yaptırırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?) 4 Ekim 2022 Salı


Devamı..
Gümrük Operasyon İşlemleri ve Gümrük Mevzuatında Bilinmesi Gerekenler 4-5-6 Kasım 2022 Cuma-Cumartesi-Pazar

Gümrük Operasyon İşlemleri ve Gümrük Mevzuatında Bilinmesi Gerekenler 4-5-6 Kasım 2022 Cuma-Cumartesi-Pazar


Devamı..
Antrepo Rejimi, Antrepoların Avantajları ve İşleyişi

Antrepo Rejimi, Antrepoların Avantajları ve İşleyişi


Devamı..
Maliyet Sisteminin Kurulması ve ERP İle Uyumlaştırılması 1-2 Temmuz 2022 Cuma-Cumartesi

Maliyet Sisteminin Kurulması ve ERP İle Uyumlaştırılması 1-2 Temmuz 2022 Cuma-Cumartesi


Devamı..
Bütçe Hazırlama Teknikleri ve Sermaye İhtiyacının Tespiti (Excel Uygulamaları) 2 Temmuz 2022 Cumartesi

Bütçe Hazırlama Teknikleri ve Sermaye İhtiyacının Tespiti (Excel Uygulamaları) 2 Temmuz 2022 Cumartesi


Devamı..
Mali Tablo Okur Yazarlığı ve Excel'de Vaka Çalışmaları 27 Nisan 2022 Çarşamba

Mali Tablo Okur Yazarlığı ve Excel'de Vaka Çalışmaları 27 Nisan 2022 Çarşamba


Devamı..
Üst Düzey Yöneticiler İçin İş Hukuku Vaka Atölyesi 21 Nisan 2022 Perşembe

Üst Düzey Yöneticiler İçin İş Hukuku Vaka Atölyesi 21 Nisan 2022 Perşembe


Devamı..
Depo ve Malzeme Taşıma Sistemlerinin Etkin ve Verimli Yönetimi 26 Nisan 2022 Salı

Depo ve Malzeme Taşıma Sistemlerinin Etkin ve Verimli Yönetimi 26 Nisan 2022 Salı


Devamı..
Teknik Ara Kademe Yöneticiler İçin Etkin Yönetim Uygulamaları

Teknik Ara Kademe Yöneticiler İçin Etkin Yönetim Uygulamaları


Devamı..
Sosyal Güvenlik Açısından İşçi Ücret Giderlerinin Muhasebe Uygulaması ve Denetimi 27 Temmuz 2022 Çarşamba

Sosyal Güvenlik Açısından İşçi Ücret Giderlerinin Muhasebe Uygulaması ve Denetimi 27 Temmuz 2022 Çarşamba


Devamı..
Uygulamalı E-SGK Teşvikleri (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında İşverenleri Bekleyen Yeni Değişiklikler)

Uygulamalı E-SGK Teşvikleri (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında İşverenleri Bekleyen Yeni Değişiklikler)


Devamı..
Yargıtay Kararları Işığında İşveren Hakları Vaka Atölyesi

Yargıtay Kararları Işığında İşveren Hakları Vaka Atölyesi


Devamı..
Uygulamalı İnsan Kaynakları Analitiği Raporlanması ve Verimlilik Yönetimi 22 Temmuz 2022 Cuma

Uygulamalı İnsan Kaynakları Analitiği Raporlanması ve Verimlilik Yönetimi 22 Temmuz 2022 Cuma


Devamı..
Serbest Bölgelerin Avantajları ve Serbest Bölgelerde Dış Ticaret İşlemleri

Serbest Bölgelerin Avantajları ve Serbest Bölgelerde Dış Ticaret İşlemleri


Devamı..
Üretim Planlama Yaklaşımları 29 Haziran 2022 Çarşamba

Üretim Planlama Yaklaşımları 29 Haziran 2022 Çarşamba


Devamı..
İşletmelerde Ücret Yönetim Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi (İşletmelerde Ekonomik Motivasyon Araçları) 27 Nisan 2022 Çarşamba

İşletmelerde Ücret Yönetim Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi (İşletmelerde Ekonomik Motivasyon Araçları) 27 Nisan 2022 Çarşamba


Devamı..
İnsan Kaynakları Tüm Hukuki Denetimlerine Hazırlık ve Aksiyon Yönetimi 24 Mayıs 2022 Salı

İnsan Kaynakları Tüm Hukuki Denetimlerine Hazırlık ve Aksiyon Yönetimi 24 Mayıs 2022 Salı


Devamı..
Satınalma Yönetimi, Fiyat Müzakereleri, İthalat ve Malzeme Planlama, Tedarik, Stok Yönetimi

Satınalma Yönetimi, Fiyat Müzakereleri, İthalat ve Malzeme Planlama, Tedarik, Stok Yönetimi


Devamı..
2022 Yılı Bordro Parametre ile İleri Bordrolama

2022 Yılı Bordro Parametre ile İleri Bordrolama


Devamı..
Özelgeler Işığında Personel Özlük İşleri ve SGK Bordro Uzmanlığı (Yeni Dönem Ücret Hesaplamaları ve 2022 Bordro Parametreleri) 28-29 Mayıs 2022 Cumartesi-Pazar

Özelgeler Işığında Personel Özlük İşleri ve SGK Bordro Uzmanlığı (Yeni Dönem Ücret Hesaplamaları ve 2022 Bordro Parametreleri) 28-29 Mayıs 2022 Cumartesi-Pazar


Devamı..
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi


Devamı..
Akreditifli İşlemlerde İş Akışı ve Akreditif Metni Analizi 26 Temmuz 2022 Salı

Akreditifli İşlemlerde İş Akışı ve Akreditif Metni Analizi 26 Temmuz 2022 Salı


Devamı..
Gümrük Kıymeti ve Kıymet Tespit Yöntemleri

Gümrük Kıymeti ve Kıymet Tespit Yöntemleri


Devamı..
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi


Devamı..