Seçkin Danışmanlık
Uygulamalı İnsan Kaynakları Raporlanması ve Verimlilik Yönetimi 16 Kasım 2019 Cumartesi

Uygulamalı İnsan Kaynakları Raporlanması ve Verimlilik Yönetimi 16 Kasım 2019 Cumartesi


Devamı..
Incoterms 2010-2020 ve Teslim Şekilleri Analizi (Teslim Şekillerini Doğru Kullanıyor Muyuz?) 20 Kasım 2019 Çarşamba

Incoterms 2010-2020 ve Teslim Şekilleri Analizi (Teslim Şekillerini Doğru Kullanıyor Muyuz?) 20 Kasım 2019 Çarşamba


Devamı..
Bakım Yönetimi 22 Kasım 2019 Cuma

Bakım Yönetimi 22 Kasım 2019 Cuma


Devamı..
Özelgeler Işığında Personel Özlük İşleri, SGK Bordro Uzmanlığı, E-SGK Teşvik Uygulamaları 23-24 Kasım 2019 Cumartesi-Pazar

Özelgeler Işığında Personel Özlük İşleri, SGK Bordro Uzmanlığı, E-SGK Teşvik Uygulamaları 23-24 Kasım 2019 Cumartesi-Pazar


Devamı..
Dahilde İşleme Rejimi ve Dahilde İşleme İzin Belgesi İş Akış Süreçleri 27 Kasım 2019 Çarşamba

Dahilde İşleme Rejimi ve Dahilde İşleme İzin Belgesi İş Akış Süreçleri 27 Kasım 2019 Çarşamba


Devamı..
Depo ve Malzeme Taşıma Sistemlerinin Etkin ve Verimli Yönetimi 30 Kasım 2019 Cumartesi

Depo ve Malzeme Taşıma Sistemlerinin Etkin ve Verimli Yönetimi 30 Kasım 2019 Cumartesi


Devamı..
Satınalma Yönetimi, Fiyat Müzakereleri, İthalat ve Malzeme Planlama, Tedarik, Stok Yönetimi 30 Kasım-01 Aralık 2019 Cumartesi-Pazar

Satınalma Yönetimi, Fiyat Müzakereleri, İthalat ve Malzeme Planlama, Tedarik, Stok Yönetimi 30 Kasım-01 Aralık 2019 Cumartesi-Pazar


Devamı..
Yargıtay Kararları Işığında İşveren Hakları ve İş Akdini Feshinde Süreç Yönetimi 30 Kasım 2019 Cumartesi

Yargıtay Kararları Işığında İşveren Hakları ve İş Akdini Feshinde Süreç Yönetimi 30 Kasım 2019 Cumartesi


Devamı..
Orta ve İleri Düzey Excel Uygulamaları 21-22 Aralık 2019 Cumartesi-Pazar

Orta ve İleri Düzey Excel Uygulamaları 21-22 Aralık 2019 Cumartesi-Pazar


Devamı..
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Kambiyo Kapama Esasları

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Kambiyo Kapama Esasları


Devamı..
Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Güncel Mevzuat Değişiklikleri 07 Aralık 2019 Cumartesi

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Güncel Mevzuat Değişiklikleri 07 Aralık 2019 Cumartesi


Devamı..
Stok Analizleri ve Stok Azaltma Yaklaşımları 10 Aralık 2019 Salı

Stok Analizleri ve Stok Azaltma Yaklaşımları 10 Aralık 2019 Salı


Devamı..
Nakliye Sigortaları ve Sigorta Teminat Türleri (Sigorta Yaptırırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Nakliye Sigortaları ve Sigorta Teminat Türleri (Sigorta Yaptırırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?


Devamı..
Üretim Planlama ve Kontrol Yaklaşımları 22-23 Ekim 2019 Salı-Çarşamba

Üretim Planlama ve Kontrol Yaklaşımları 22-23 Ekim 2019 Salı-Çarşamba


Devamı..
Malzeme Planlama, Tedarik, İthalat, Stok, Erp Yönetimi 19 Ekim 2019 Cumartesi

Malzeme Planlama, Tedarik, İthalat, Stok, Erp Yönetimi 19 Ekim 2019 Cumartesi


Devamı..
Eximbank Sigortası ve İhracat Alacaklarının Güvence Altına Alınması 15 Ekim 2019 Salı

Eximbank Sigortası ve İhracat Alacaklarının Güvence Altına Alınması 15 Ekim 2019 Salı


Devamı..
İnsan Kaynakları Denetimlerine Hazırlık ve Aksiyon Yönetimi 21 Aralık 2019 Cumartesi

İnsan Kaynakları Denetimlerine Hazırlık ve Aksiyon Yönetimi 21 Aralık 2019 Cumartesi


Devamı..
Serbest Bölge Avantajları ve Serbest Bölge Operasyon İşlemleri 26 Aralık 2019 Perşembe

Serbest Bölge Avantajları ve Serbest Bölge Operasyon İşlemleri 26 Aralık 2019 Perşembe


Devamı..
İthalat İşlemlerinde Gümrük Vergileri Analizi 28 Kasım 2019 Perşembe

İthalat İşlemlerinde Gümrük Vergileri Analizi 28 Kasım 2019 Perşembe


Devamı..
Satıcı Laboratuvarı (Satıcının Yeniden Doğuşu)

Satıcı Laboratuvarı (Satıcının Yeniden Doğuşu)


Devamı..
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında danışmanlık hizmetlerimiz devam ediyor.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında danışmanlık hizmetlerimiz devam ediyor.


Devamı..
İnsan Kaynakları İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları İşe İade Dava Süreçleri

İnsan Kaynakları İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları İşe İade Dava Süreçleri


Devamı..
İnsan Kaynakları Profesyonelleri İçin Sözleşme ve Yönetmelik Hazırlama (İş İlişkisi ve Fesih Süreçlerinde Hukuki Belge Oluşturma)

İnsan Kaynakları Profesyonelleri İçin Sözleşme ve Yönetmelik Hazırlama (İş İlişkisi ve Fesih Süreçlerinde Hukuki Belge Oluşturma)


Devamı..
İhracat-İthalat Operasyon İşlemleri ve Mevzuat Temel Esasları 14-15-21-22 Aralık 2019 Cumartesi-Pazar

İhracat-İthalat Operasyon İşlemleri ve Mevzuat Temel Esasları 14-15-21-22 Aralık 2019 Cumartesi-Pazar


Devamı..
Satış ve Pazarlamacılar İçin Neuromarketing

Satış ve Pazarlamacılar İçin Neuromarketing


Devamı..
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları

Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları


Devamı..
Dış Ticarette Lojistik İşlemler ve Lojistik Süreçlerin Analizi

Dış Ticarette Lojistik İşlemler ve Lojistik Süreçlerin Analizi


Devamı..
CE İşaretleme ve Teknik Dosya Hazırlama Süreci (İthalat-İhracat İşlemleri Dahil)

CE İşaretleme ve Teknik Dosya Hazırlama Süreci (İthalat-İhracat İşlemleri Dahil)


Katılımcılara CE işaretleme ile ilgili temel gereklilikler, ürünlerle ilgili direktifler ve teknik dosya hazırlama hakkında gerekli bilgiler ve yöntemleri aktarmaktır..

Devamı..
Teknik Ara Yöneticiler İçin Etkin Yönetim Uygulamaları

Teknik Ara Yöneticiler İçin Etkin Yönetim Uygulamaları


Devamı..
Akreditifli İşlemlerde İş Akışı ve Akreditif Metni Analizi

Akreditifli İşlemlerde İş Akışı ve Akreditif Metni Analizi


Devamı..
Ekonomik Krizlerde Satış Arttırma Stratejileri (Stagflasyon Dönemlerinde Satış Hacimleri)

Ekonomik Krizlerde Satış Arttırma Stratejileri (Stagflasyon Dönemlerinde Satış Hacimleri)


Devamı..