Seçkin Danışmanlık
Satınalma Yönetimi, Fiyat Müzakereleri, İthalat ve Malzeme Planlama, Tedarik, Stok Yönetimi 17-18 Nisan 2021 Cumartesi-Pazar

Satınalma Yönetimi, Fiyat Müzakereleri, İthalat ve Malzeme Planlama, Tedarik, Stok Yönetimi 17-18 Nisan 2021 Cumartesi-Pazar


Devamı..
İhracat-İthalat Operasyon İşlemleri ve Mevzuat Temel Esasları 17-18-24-25 Nisan 2021 Cumartesi-Pazar

İhracat-İthalat Operasyon İşlemleri ve Mevzuat Temel Esasları 17-18-24-25 Nisan 2021 Cumartesi-Pazar


Devamı..
Üretim Planlama Yaklaşımları 20 Nisan 2021 Salı

Üretim Planlama Yaklaşımları 20 Nisan 2021 Salı


Devamı..
Uygulamalı E-Sgk Teşvikleri ve 2021 Yılı İşverenleri Bekleyen Yeni Değişiklikler 20 Nisan 2021 Salı

Uygulamalı E-Sgk Teşvikleri ve 2021 Yılı İşverenleri Bekleyen Yeni Değişiklikler 20 Nisan 2021 Salı


Devamı..
Hariçte İşleme Rejimi (Yurt Dışına Üretim Amaçlı Hammadde Gönderimi ve Tamir Amaçlı Gönderimler) 21 Nisan 2021 Çarşamba

Hariçte İşleme Rejimi (Yurt Dışına Üretim Amaçlı Hammadde Gönderimi ve Tamir Amaçlı Gönderimler) 21 Nisan 2021 Çarşamba


Devamı..
Bakım Onarım Sistemlerinin Yönetimi 27 Nisan 2021 Salı

Bakım Onarım Sistemlerinin Yönetimi 27 Nisan 2021 Salı


Devamı..
Konşimento Hukuku ve Taşıma Belgelerinin Tanziminde Dikkat Edilecek Hususlar 28 Nisan 2021 Çarşamba

Konşimento Hukuku ve Taşıma Belgelerinin Tanziminde Dikkat Edilecek Hususlar 28 Nisan 2021 Çarşamba


Devamı..
Dahilde İşleme Rejimi ve Dahilde İşleme İzin Belgesi İş Akış Süreçleri 29 Nisan 2021 Perşembe

Dahilde İşleme Rejimi ve Dahilde İşleme İzin Belgesi İş Akış Süreçleri 29 Nisan 2021 Perşembe


Devamı..
Yargıtay Kararları Işığında İşveren Hakları ve İş Akdini Feshinde Süreç Yönetimi 01 Mayıs 2021 Cumartesi

Yargıtay Kararları Işığında İşveren Hakları ve İş Akdini Feshinde Süreç Yönetimi 01 Mayıs 2021 Cumartesi


Devamı..
İthalat İşlemlerinde Gümrük Vergileri Analizi 05 Mayıs 2021 Çarşamba

İthalat İşlemlerinde Gümrük Vergileri Analizi 05 Mayıs 2021 Çarşamba


Devamı..
Depo ve Malzeme Taşıma Sistemlerinin Etkin ve Verimli Yönetimi 06 Mayıs 2021 Perşembe

Depo ve Malzeme Taşıma Sistemlerinin Etkin ve Verimli Yönetimi 06 Mayıs 2021 Perşembe


Devamı..
Nakliye Sigortaları ve Sigorta Teminat Türleri (Sigorta Yaptırırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?) 07 Mayıs 2021 Cuma

Nakliye Sigortaları ve Sigorta Teminat Türleri (Sigorta Yaptırırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?) 07 Mayıs 2021 Cuma


Devamı..
Stok Analizleri ve Stok Azaltma Yaklaşımları 18 Mayıs 2021 Salı

Stok Analizleri ve Stok Azaltma Yaklaşımları 18 Mayıs 2021 Salı


Devamı..
Eximbank Sigortası ve İhracat Alacaklarının Güvence Altına Alınması

Eximbank Sigortası ve İhracat Alacaklarının Güvence Altına Alınması


Devamı..
Incoterms 2010-2020 ve Teslim Şekilleri Analizi (Teslim Şekillerini Doğru Kullanıyor muyuz?)

Incoterms 2010-2020 ve Teslim Şekilleri Analizi (Teslim Şekillerini Doğru Kullanıyor muyuz?)


Devamı..
Teknik Ara Yöneticiler İçin Etkin Yönetim Uygulamaları

Teknik Ara Yöneticiler İçin Etkin Yönetim Uygulamaları


Devamı..
Uluslararası Ticari Sözleşmeler Analizi

Uluslararası Ticari Sözleşmeler Analizi


Devamı..
Antrepo Rejimi Antrepoların Avantajları ve İşleyişi

Antrepo Rejimi Antrepoların Avantajları ve İşleyişi


Devamı..
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi


Devamı..
Malzeme Planlama, Tedarik, İthalat, Stok, Erp Yönetimi

Malzeme Planlama, Tedarik, İthalat, Stok, Erp Yönetimi


Devamı..
Üst Düzey Yöneticiler İçin İş Hukuku Vaka Atölyesi

Üst Düzey Yöneticiler İçin İş Hukuku Vaka Atölyesi


Devamı..
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi


Devamı..
1003B Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

1003B Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi


Devamı..
Excel'de Veri Analizi ve Power BI

Excel'de Veri Analizi ve Power BI


Devamı..
Excel'de Optimizasyon Uygulamaları

Excel'de Optimizasyon Uygulamaları


Devamı..
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları

Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları


Devamı..