Seçkin Danışmanlık

AMAÇ:

Depolama; belirli nokta/noktalardan gelen ürünlerin/yüklerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup, belirli nokta/noktalara gönderilmek üzere hazırlanmasıdır. Depolama, ürünler için zaman ve yer yararı sağlayarak firmalara dinamik ve katma değerli müşteri hizmetleri sunmalarına yardımcı olan bir fonksiyondur. Malzeme taşıma ve depolama konusunda, teknolojik gelişmeler çerçevesinde yeni yaklaşımlar ve sistemler geliştirilmektedir. Bu eğitimde işletmelerin tedârik, üretim ve dağıtım yapılarına uygun malzeme taşıma ve depolama sistemlerinin seçimine ve yönetilmesine yönelik kuramsal ve uygulamalı bilgilerin aktarılması amaçlanmıştır..

İÇERİK

1) Depolamanın Lojistikteki Yeri ve Önemi

• Depo ve Depolama Kavramları
• Depo Yönetiminin Amaçları
• Lojistik ve Depo İlişkileri
• Depolanan Malzeme Türleri
• Depo Sınıflandırması

2) Depolama Süreçleri

• Genel Bilgi
• Temel Süreçler (Mal Kabul, Yerleştirme, İkmâl/Transfer, Sipâriş Toplama, Çapraz Sevkiyat, Katma Değerli Hizmetler, Paketleme, Sevkiyat, İade Alma, İşleme ve İmhâ, Açık Saha Yönetimi)
• Destek Süreçler (İş Emri Yönetimi, Stok İşlemleri, Sevk Plânlama, Sayım, Raporlama)

3) Depo Ekipmanları ve Kaplar

• Depolama Ekipmanları
• Rafsız Depolama Sistemleri
• Raflı Depolama Sistemleri
• Otomatik Depolama Sistemleri
• Elleçleme Ekipmanları
• Diğer Ekipmanlar
• Kaplar

4) Depo Binasının Bâzı Stratejik Bölümleri

• Kapı-Rampa-Körük Sistemleri
• Aydınlatma Sistemleri
• İklimlendirme Sistemleri

5) Depo Yönetimi

• Depo Yönetiminin Amacı ve Ortaya Çıkabilecek Sorunlar
• Kaynak Plânlama
• Adresleme Sistemleri
• Yerleşim Sistemleri
• İç Trafik Düzenlemesi
• ABC Analizi
• Yükleme-Boşaltma Sistemleri
• Depolama Yöntemleri
• Depolamada Kullanılan Semboller ve İşaretleme
• Ürün Öncelik Kuralları
• Depolamada Risk Etmenleri ve Güvenlik Uygulamaları
• Depolarda Temizlik
• Performans Değerlendirme

Eğitim İnteraktif olarak yapılacaktır.

YÖNTEM:

Katılmak için bilgisayarınızda "Zoom Video Conference" programı kurulu olmalıdır.

EĞİTİM UZMANI: Doç.Dr. Murat BASKAK

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü
1967 İstanbul doğumludur. İlkokulu ve ortaokulu İstanbul’da bitirdikten sonra 1984’de Kabataş Erkek Lisesi’nden, 1988’de İ.T.Ü. İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş, 1991’de İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. 1998 Mayıs ayında aynı bölümde “Çok Modelli/Ürünlü Montaj Hatlarının Dengelenmesi İçin Yeni Bir Model ve Çözüm Yöntemi” adlı doktora tezini sunup “Doktor” ünvanını almıştır. İ.T.Ü. İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 1989-1998 yılları arasında Araştırma Görevlisi, 1998 Aralık-1999 Ağustos ayları arasında Öğretim Görevlisi, 1999 Ağustos-2015 Ekim ayları arasında Yardımcı Doçent ünvanı ile çalışmıştır. Hâlen aynı bölümde Doçent olarak görev yapmaktadır. Üretim Plânlama ve Kontrol, Bakım Yönetimi, Stok Yönetimi, Depo Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Yeşil ve Tersine Lojistik konularında çalışmaktadır. “Tesis Tasarımı” ve “Üretim Plânlama ve Kontrol” konularında yayımlanmış birer kitabı, üstte anılan çeşitli konularda 110’e yakın ulusal ve uluslararası bildirisi ve ulusal/uluslararası dergilerde yayımlanmış 21 makalesi vardır. 60’ı kurum içi ve diğerleri genel katılıma açık olmak üzere çeşitli konularda verdiği 300’ün üzerinde eğitim semineri ve farklı şirketlerdeki 30 uygulama projesi çalışması bulunmaktadır. İTÜ’nün dışında İstanbul Kültür ve Maltepe üniversitesinin çeşitli bölümlerinde dersler vermiş ve vermekte olan BASKAK, İngilizce bilmekte olup evli ve bir kız çocuk babasıdır.

Tarih: 06 Mayıs 2021 Perşembe (10:00-16.30)

Yer : Webinar

EĞİTİME KATILIM ÜCRETİ
400 TL + KDV (%18)

Garanti Bankası Gebze İsmetpaşa Şubesi (424 Şube Kodu)
IBAN No: TR64 0006 2000 4240 0006 2936 22
Hesap İsmi: Zübeyde Söğütlü Ay Seçkin Danışmanlık

Katılmak isteyen firmaların aşağıdaki katılım formunu doldurup katılım bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu ile birlikte en geç 05 Mayıs 2021 tarihi saat 12:00'a kadar SEÇKİN DANIŞMANLIK (tan Ahmet AY'a) (Tel: 0 544 417 49 48) (mail: egitim@seckindanismanlik.com.tr) iletmeleri gerekmektedir.

NOT: Banka Dekontunun Açıklama Bölümüne Eğitimin İsmi yazılması gerekmektedir.(Kontenjan Sınırlıdır)

KATILIM FORMU

KATILIMCININ:
AdıSoyadı :
Firmadaki Görevi :
Firma Ünvanı (Tamolarak):
Adresi :
V.Dairesi&Numarası :
E-Mail :
Telefon & GSM :
Eğitimin Adı :

▪ Bu eğitim kurum içi olarak da verilmektedir.
• Seminer notları mail adresine gönderilecektir.
• Fatura ve sertifika seminer sonunda kargo adresine gönderilecektir.