Seçkin Danışmanlık

AMAÇ VE İŞLEYİŞ TARZI:

İthalat işlemlerinde gümrüklerde ödenen vergilerin hesaplanmasını örnekler üzerinde aktarmayı hedefleyen bu programda, uygulamada sıklıkla karşılaşılan problemler üzerinde de durulacaktır. Firmalarımızı cezaya düşürebilecek sık yapılan/yapılması imkan dahilinde olabilen hatalar ve noksanlıklar üzerinde de önlem alıcı nitelikte farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır..

GÜMRÜK VERGİSİ ve HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

o Vergi Matrahını Oluşturan Unsurlar (Navlun, Sigorta Tutarları)
o İthal Eşyanın Kıymeti Problemi ve Vergiye Esas Olan Tutar
o Yurtdışı Giderlerden Neyi Anlamalıyız?
o Royalti, Lisans Ücreti, Tasarım, Finansman Giderleri Karşısında Gümrük Vergisi

KATMA DEĞER VERGİSİ VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

o İthal Eşyada KDV Matrahını Oluşturan Unsurlar
o Ardiye, Liman, Terminal Ücretleri
o Banka Komisyonları, Transfer Masrafları
o KDV Ödemesinde Mükerrerliğe Düşmemek İçin Dikkat Edilecek Hususlar

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

o Gümrüklerde Nakit Ödeme Yapılan Durumlar
o Teminatlı İşlemler Karşısında ÖTV

ANTİDAMPİNG VERGİSİ

o Dampinge Karşı Vergi Uygulamalarının Mantığı
o Antidamping Vergisinde Hesaplama Örnekleri
o Matrah Oluşumu Karşısında Antidamping Vergisi

GÖZETİM UYGULAMASI VE EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

DAMGA VERGİSİ, KKDF, TÜTÜN FONU VB DİĞER FONLAR

GÜMRÜK BEYANNAMESİ ÜZERİNDE VERGİLERİN ANALİZİ

UYGULAMADA TEREDDÜDE KONU OLAN HUSUSLAR HAKKINDA ANALİZ

Eğitim İnteraktif olarak yapılacaktır.

YÖNTEM:

Katılmak için bilgisayarınızda "Zoom Video Conference" programı kurulu olmalıdır..

Tarih: 13 Eylül 2022 Salı (10.00-16.00)

Yer : Webinar

Eğitim Uzmanı: Ali DÖLEK

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi mezunu olan Dölek, bir süreliğine Hukuk Fakültesi’ne de devam etmiş olup, aynı üniversite bünyesinde 3 yıla yakın bir süre araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra istifa ederek dış ticaret alanında profesyonel meslek hayatına atılmıştır. Dış ticaret, gümrük ve nakliye sektöründe değişik kademelerde görevler üstlenen Dölek, halen uluslar arası bir şirketler grubunun dış ticaret ve gümrük danışmanlığı görevini yürütmekte olup, bilgi ve deneyimlerini seminer programları aracılığı ile kamuoyuyla paylaşmaktadır. NTVMSNBC ekonomi yazarlığı, Dış Ticaret Mevzuat Rehberi isimli süreli yayının genel yayın koordinatörlüğü görevlerini de üstlenmiş olan Ali Dölek’in dış ticaret alanında yayınlanmış 20’ye yakın kitabı bulunmaktadır..

EĞİTİME KATILIM ÜCRETİ
890 TL + KDV (%18)

Garanti Bankası Gebze İsmetpaşa Şubesi (424 Şube Kodu)
IBAN No: TR64 0006 2000 4240 0006 2936 22
Hesap İsmi: Zübeyde Söğütlü Ay Seçkin Danışmanlık

Katılmak isteyen firmaların aşağıdaki katılım formunu doldurup katılım bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu ile birlikte en geç 12 Eylül 2022 tarihi saat 12:00'a kadar SEÇKİN DANIŞMANLIK (tan Ahmet AY'a) (Tel: 0 544 417 49 48) (mail: egitim@seckindanismanlik.com.tr) iletmeleri gerekmektedir.

NOT: Banka Dekontunun Açıklama Bölümüne Eğitimin İsmi yazılması gerekmektedir.(Kontenjan Sınırlıdır)

KATILIM FORMU

KATILIMCININ:
AdıSoyadı :
Firmadaki Görevi :
Firma Ünvanı (Tamolarak):
Adresi :
V.Dairesi&Numarası :
E-Mail :
Telefon &Faks & GSM :
Eğitimin Adı :

▪ Bu eğitim kurum içi olarak da verilmektedir.
• Seminer notları mail adresine gönderilecektir.
• Fatura ve sertifika seminer sonunda kargo adresine gönderilecektir.