Seçkin Danışmanlık

AMAÇ:

Ürün, yarı ürün, hammadde ve malzemelerin etkin bir şekilde yönetimi, işletmenin kârlılık ve verimliliğine önemli etkileri olan bir konudur. Stokların optimum düzeyde tutulabilmesi, dinamik verilerin kullanımını gerektirir. Bu çerçevede stokların portföy analizi, ürün yaşam eğrisi analizi, risk analizi, stok türü analizi gibi analizlerin yapılması ve değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Bu eğitimde öncelikle, dış ve iç müşteri hizmet düzeyini düşürmeden optimal düzeyde stok bulundurmanın temel yaklaşım ve yöntemleri; ardından adı geçen stok analizleri açıklanacaktır.

İÇERİK

Temel Bilgiler

Stok ve Envanter Kavramları
Malzeme Tipleri
Stok Yönetiminin Amacı ve İşlevi
Stok Kalemleri İçin ABC Analizi
Temel Stok Mâliyetleri ve Hesaplanması

Sipâriş Verme Sistemleri – Bağımsız Talep Yapısı

Ekonomik Sipâriş Miktarı
Ekonomik Üretim Miktarı
Güvence Stoğu

Sipâriş Verme Sistemleri – Bağımlı Talep Yapısı

Ürün Ağacı
Malzeme Gereksinim Miktarlarının Hesaplanması
Sipâriş Miktarlarının Belirlenmesi (Lot Sizing)

Stok Analizleri

Ürün Portföy Analizi
Ürün Yaşam Eğrisi ve Stok Risk Analizi
Stok Türü (Çeşitleri) Analizi
XYZ Analizi
ABC-XYZ Analizi (2 Boyutlu ABC Analizi)
Stok Devir Hızı Analizi
Stok Kalite Oranı (IQR: Inventory Quality Ratio) Analizi
Stok Yaşlandırma Analizi

Deponuzdaki Fazla Stoğun Nedenleri ve Azaltılması İçin Çözüm Önerileri

Tarih: 10 Aralık 2019 Salı (10.00-17.00)

Yer : HolidayInn Gebze İstanbul Asia
Osmanyılmaz Mah. 633/2 Sok. No:55 Gebze - KOCAELİ

EĞİTİM UZMANI: Doç.Dr. Murat BASKAK

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü
1967 İstanbul doğumludur. İlkokulu ve ortaokulu İstanbul’da bitirdikten sonra 1984’de Kabataş Erkek Lisesi’nden, 1988’de İ.T.Ü. İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş, 1991’de İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. 1998 Mayıs ayında aynı bölümde “Çok Modelli/Ürünlü Montaj Hatlarının Dengelenmesi İçin Yeni Bir Model ve Çözüm Yöntemi” adlı doktora tezini sunup “Doktor” ünvanını almıştır. İ.T.Ü. İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 1989-1998 yılları arasında Araştırma Görevlisi, 1998 Aralık-1999 Ağustos ayları arasında Öğretim Görevlisi, 1999 Ağustos-2015 Ekim ayları arasında Yardımcı Doçent ünvanı ile çalışmıştır. Hâlen aynı bölümde Doçent olarak görev yapmaktadır. Üretim Plânlama ve Kontrol, Bakım Yönetimi, Stok Yönetimi, Depo Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Yeşil ve Tersine Lojistik konularında çalışmaktadır. “Tesis Tasarımı” ve “Üretim Plânlama ve Kontrol” konularında yayımlanmış birer kitabı, üstte anılan çeşitli konularda 110’e yakın ulusal ve uluslararası bildirisi ve ulusal/uluslararası dergilerde yayımlanmış 21 makalesi vardır. 60’ı kurum içi ve diğerleri genel katılıma açık olmak üzere çeşitli konularda verdiği 300’ün üzerinde eğitim semineri ve farklı şirketlerdeki 30 uygulama projesi çalışması bulunmaktadır. İTÜ’nün dışında İstanbul Kültür ve Maltepe üniversitesinin çeşitli bölümlerinde dersler vermiş ve vermekte olan BASKAK, İngilizce bilmekte olup evli ve bir kız çocuk babasıdır.

EĞİTİME KATILIM ÜCRETİ
450 TL + KDV (%18) (Öğlen Yemeği ve İkramlar DAHİLDİR)

Garanti Bankası Gebze İsmetpaşa Şubesi (424 Şube Kodu)
IBAN No: TR64 0006 2000 4240 0006 2936 22
Hesap İsmi: Zübeyde Söğütlü Ay Seçkin Danışmanlık

Katılmak isteyen firmaların aşağıdaki katılım formunu doldurup katılım bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu ile birlikte en geç 15 Kasım 2019 tarihi saat 12:00'a kadar SEÇKİN DANIŞMANLIK (tan Ahmet AY'a) (Tel: 0 544 417 49 48) (mail: egitim@seckindanismanlik.com.tr) iletmeleri gerekmektedir.

NOT: Banka Dekontunun Açıklama Bölümüne Eğitimin İsmi yazılması gerekmektedir.(Kontenjan Sınırlıdır)

KATILIM FORMU

KATILIMCININ:
AdıSoyadı :
Firmadaki Görevi :
Firma Ünvanı (Tamolarak):
Adresi :
V.Dairesi&Numarası :
E-Mail :
Telefon &Faks & GSM :
Eğitimin Adı :