Seçkin Danışmanlık

AMAÇ:

Stratejik İnsan Kaynaklarının planlanması, analiz edilmesi, insan kaynakları süreçlerinin daha etkin ve verimli kullanılması, işletmelerin hedeflediği vizyona ulaşmalarına katkı sağlamaktadır. İnsan Kaynakları profesyonelleri için İK metrikleri ve analizlerinin doğru ölçümlenmesi İhtiyaç duyulan yetenekleri tespit etme,
• Optimum istihdam seviyesini belirleme, istihdam dalgalarını önceden tahmin etme,
• Şirket kültürünü ortaya çıkarma, buna bağlı olarak liderlik mantığı oluşturma,
• Çalışanların güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılmasına fayda sağlayacaktır.
• İşletmelerin maliyetlerini görmesini, çalışanların gelişimi ve oluşabilecek tüm risklerin önceden tespit edilmesini, aksiyonlarının ve hedeflerinin belirlenmesini sağlayacaktır.
• İnsan Kaynakları yönetiminin ölçüm ve değerlendirilmesinin yapılması, çalışan deneyimini veriye dayalı yönetmenize olanak sağlayarak, sürecin çalışan ve işveren açısından daha verimli geçmesini sağlayacaktır.
• İnsan kaynaklarını bilinçli yönetmek işletme için yatırım ve karlılık getirir.
• Dijital dönüşümün İnsan kaynakları süreçlerine entegre yönetimi.

İÇERİK:

& İK Analitiği Nedir?
& İK Analitiğinin Temelini Oluşturan Kavramlar nelerdir?
& İnsan kaynakları Açığının belirlenmesi ve aday havuzunu oluşturmak.
& İş gücü devir oranının maliyet açısından değerlendirilmesi
& Doğru işe doğru eleman seçiminin oranlarının hesaplanmasını sağlamak.
& Eğitim ihtiyacının belirlemesinde hangi analiz yöntemleri kullanılır?
& Eğitimin değerlendirilmesinde kullanılan kriterler ve raporlamalar nelerdir?
& Eğitim ve geliştirme işlevlerinin verimlilik açısından değerlendirme süreçleri nelerdir?
& Fayda maliyet analizi ve raporlaması nasıl yapılır?
& Eğitim sonrası önlenebilir tüm süreçlerin maliyet faydaları nelerdir?
& Beş düzeyde Yatırım Karlılığı raporlanma aşamaları nelerdir?
& İnsan kaynakları planlamasında kullanılan analiz yöntemleri nelerdir?
& Personel maliyet oranlarının hesaplaması ve raporlanması nasıl yapılır?
& Seçme ve yerleştirme süreçlerinde verimliliğin hesaplanması ve raporlanması nasıl yapılır?
& İnsan kaynakları metrikleri işletmelerin hedeflerine nasıl entegre edilir?
& Genel envarterlerin raporlanması ve insan kaynakları fonksiyonlarına etkileri nelerdir?
& İnsan kaynakları metriklerinin analiz raporlamaları nelerdir?
& İnsan kaynaklarında kullanılan IK metriklerin hesaplaması ve aksiyonların belirlenmesi detayları ile birlikte uygulamaları olarak anlatılacaktır.
& İnsan kaynakları ölçümlerin yapılması işletmelerde verimliliğin sağlanması için tüm aksiyon, yıllık hedeflerinin belirlenmesi
& Ücret yönetimine ilişkin ölçümlerin örnekleri nelerdir?

1. Devir oranının hesaplanması
2. İşten ayrılış anketlerin raporlanması ve aksiyon alınması
3. Personel çıkış ve Bağlılığı metrikleri raporlanması
4. Devamsızlık oranların hesaplaması
5. Devamsızlık oranının iş gören maliyetlerine yansımaları nelerdir?
6. Devamsızlık oranın işgücü kaybına yansımaları nelerdir?
7. İş kazası oranı nasıl hesaplanmalıdır?
8. Kaza sıklık oranı ve kaza ağırlık oranı nasıl hesaplanmalıdır?
9. Kişi başı eğitim oranların hesaplanması
10. Eğitim değerlendirme oranların hesaplanması
11. İş teklifini kabul eden aday sayısının onaylanma süreci.
12. Yapılan teklif sayısının raporlanma süreci.
13. Ek personel ihtiyaçların hesaplanması ve raporlanması.
14. İş yükü ve İşgücü Analizi raporlanması
15. İş gücü ihtiyacı raporlanması
16. Kaynağa göre işe alma maliyeti raporlanması
17. Boş olan pozisyonun doldurulma süresi ile ilgili raporlanması
18. Temin maliyetlerinin listesinin oluşturulması
19. Çalışan sayıları ve demografik bilgilerinin raporlanması
20. Yedek personel ihtiyaçlarının hesaplanması ve raporlanması.
21. İş gören maliyetlerinin hesaplanması
22. İşten çıkış oranlarının hesaplanması ve raporlanması
23. Eğitim Organizasyon gelişim yetenek yönetimi tüm İK metrikleri raporlanması
24. Kariyer planlaması ve yedekleme planlama tüm İK metrikleri raporlanması
25. İnsan Kaynakları finansal raporlamaları
26. Ücret Finansal ve Maliyet metrikleri raporlanması
27. İnsan kaynakları iş hukuku davalarının raporlanması
28. Çalışan Bağlığı ve Memnuniyeti raporu aksiyon planları

1.

Devir oranının hesaplanması

 

2.

İşten ayrılış anketlerin raporlanması ve aksiyon alınması

 

3.

Personel çıkış ve Bağlılığı metrikleri raporlanması

 

4.

Devamsızlık oranların hesaplaması

 

5.

Devamsızlık oranının iş gören maliyetlerine yansımaları nelerdir?

 

6.

Devamsızlık oranın işgücü kaybına yansımaları nelerdir?

 

7.

İş kazası oranı nasıl hesaplanmalıdır?

 

8.

Kaza sıklık oranı ve kaza ağırlık oranı nasıl hesaplanmalıdır?

 

9.

Kişi başı eğitim oranların hesaplanması

 

10.

Eğitim değerlendirme oranların hesaplanması

 

11.

İş teklifini kabul eden aday sayısının onaylanma süreci.

 

12.

Yapılan teklif sayısının raporlanma süreci.

 

13.

Ek personel ihtiyaçların hesaplanması ve raporlanması.

 

14.

İş yükü ve İşgücü Analizi raporlanması

 

15.

İş gücü ihtiyacı raporlanması

 

16.

Kaynağa göre işe alma maliyeti raporlanması

 

17.

Boş olan pozisyonun doldurulma süresi ile ilgili raporlanması

 

18.

Temin maliyetlerinin listesinin oluşturulması

 

19.

Çalışan sayıları ve demografik bilgilerinin raporlanması

 

20.

Yedek personel ihtiyaçlarının hesaplanması ve raporlanması.

 

21.

İş gören maliyetlerinin hesaplanması

 

22.

İşten çıkış oranlarının hesaplanması ve raporlanması

 

23.

Eğitim Organizasyon gelişim yetenek yönetimi tüm İK metrikleri raporlanması

 

24.

Kariyer planlaması ve yedekleme planlama tüm İK metrikleri raporlanması

 

25.

İnsan Kaynakları finansal raporlamaları

 

26.

Ücret Finansal ve Maliyet metrikleri raporlanması

 

27.

İnsan kaynakları iş hukuku davalarının raporlanması

 

28.

Çalışan Bağlığı ve Memnuniyeti raporu aksiyon planları

Ölçüm, kontrolün sağlanmasında ilk adım olup, nihayetinde gelişim sağlar. Ölçemezseniz, anlayamazsanız. Eğer anlamazsanız, kontrol edemezsiniz, eğer kontrol edemezseniz,geliştiremezseniz.

Eğitim İnteraktif olarak yapılacaktır.

YÖNTEM:

Katılmak için bilgisayarınızda "Zoom Video Conference" programı kurulu olmalıdır.

Uzman: Serkan ÖZDEMİR

(İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı, İnsan Kaynakları Danışmanı)
Lisans eğitimini iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İşletme bölümünde bitirdikten sonra İnsan kaynakları örgütsel değişim yüksek lisansı programında akademik öğrenimini tamamlamıştır. İş sağlığı ve iş güvenliği bölümünü tamamlamış ve C sınıfı İş sağlığı ve iş güvenliği uzmanlık sertifikasına sahiptir. Kariyer hayatında Gıda, Hizmet, Üretim sektörlerin öncü firmalarında İnsan Kaynakları ve kurumsal iletişim müdürü olarak çalışmıştır. Şuan insan kaynakları süreçlerin kurulması ve İş ve sosyal güvenlik hukuku personel yönetimi, Bordrolama SGK teşvikleri hakkında işletmelere danışmanlık ve eğitmenlik yapmaktadır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında Adalet bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Bilirkişi olarak görev yapmaktadır. Hukuk mahkemelerin İş ve sosyal Güvenlik hukuku ve Personel alacak davalarında Bilirkişi olarak görev almaktadır. Bir dönem İstanbul bölgesinde Futbol hakemliği yapmış işlerin yoğunluğundan hakemlik kariyerine son vermiştir. Kocaeli insan kaynakları platformunun kurucusu ve başkanıdır. Kariyer hayatı boyunca sahip olduğu tecrübeleri ve almış olduğu profesyonel eğitimler ışığında eğitimlerindeki farklılığını ortaya koyarak kısa sürede dikkat çekmiş ve birçok kurumla anlaşarak, eğitmenlik ve danışmanlık hayatına devam etmektedir. 20.000 den fazla kişiye seminer ve eğitim vermiştir.

Uzmanlık alanı; İş ve sosyal güvenlik hukuku, kişisel gelişim eğitimleri, İnsan kaynakları, bordro ve teşvik danışmanlığı üzerinde odaklanmıştır. 

Yer : Webinar

22 Temmuz 2022 Cuma (10.00-16.00)

EĞİTİME KATILIM ÜCRETİ

890 TL + KDV (%18)

Garanti Bankası Gebze İsmetpaşa Şubesi (424 Şube Kodu)
IBAN No: TR64 0006 2000 4240 0006 2936 22
Hesap İsmi: Zübeyde Söğütlü Ay Seçkin Danışmanlık

Katılmak isteyenlerin aşağıdaki katılım formunu doldurup katılım bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu ile birlikte en geç 20 Temmuz 2022 tarihi saat 12:00'a kadar SEÇKİN DANIŞMANLIK (tan Ahmet AY'a) (Tel: 0 544 417 49 48) (mail: egitim@seckindanismanlik.com.tr) iletmeleri gerekmektedir.

KATILIM FORMU

KATILIMCININ:
AdıSoyadı :
Firmadaki Görevi :
Firma Ünvanı (Tamolarak):
Adresi :
V.Dairesi&Numarası :
E-Mail :
Telefon; GSM :