Seçkin Danışmanlık

EĞİTİMİN AMACI: ,

 1. İş ve Sosyal güvenlik hukuku alanında Kanunlarda Değişiklik yapılması dair kanun işveren bekleyen değişikleri
 2. İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Yükümlülükleri
 3. İşveren haklarının bilinmesi personel yönetiminin ve iş disiplininin bu kararlar doğrultusunda yönetilmesi,
 4. İşverenlerin ağır para cezaları ve diğer müeyyidelerle karşılaşmaması,
 5. İşletmelerin İş mahkemelerinde ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak denetlemelerde hazır olması ve eksiklerinin fark edilip giderilmesi,
 6. Yargıtay kararları ve özelgeler neticesinde işverenler tarafından yapılan yersiz ödemeler ve hesaplama hatalarının tespit edilmesi
 7. Personel aylık bordrolarında yapılan yanlış hesaplamalardan işverenin yüklendiği maliyetlerin fark edilmesi ve giderilmesi

Bu Eğitimde İnsan kaynakları ve Genel Müdürler Tarafından Sorulan Sorular, Yargıtay Kararları Analiz Edilerek Şekillenmiş Bir Eğitimdir.   

Son dönemde yayınlanan Yargıtay ilke kararların işletmelerde süreçlere etkileri nelerdir?

EĞİTİM BAŞLIKLARI

 • İş Kanuna göre “ispat yükümlülüğü” işverende olduğuna göre, işverenin nasıl bir özlük dosyası oluşturması gerekir?
 • İş hukukunda çalışma koşullarındaki değişiklikleri süreç yönetimi
 • Yargıtay kararları ışığından etkin dokümantasyonlar nasıl hazırlanır?
 • Uyarılara dikkate almayan işçinin iş sözleşmesi feshedilebilir mi?
 • Yargıtay kararları ışığında işyeri kurallarına uyum ve personel yönetimi nasıl olmalıdır?
 • Denetim hazırlıklarının yapılması ve gerekli aksiyon aşamaları nelerdir?
 • İş Kanunu ve bilirkişi incelemelerinde, İnsan kaynakları süreçlerinde organizasyon şeması, görev tanımı ve iş akış süreçlerinin önemi nelerdir?
 • Son yıllarda değişen mevzuatların ve Yargıtay kararlarının özlük işleri süreçlerine etkisi nelerdir?
 • İş sözleşmesi türleri ve özellikleri nelerdir?
 • Yargıtay kararları ışığında, iş sözleşmesi oluşturulurken dikkat edilmesi gerekenler.
 • İş sözleşmelerine işveren hakları için hangi maddeler eklenmelidir?
 • İş sözleşmelerinde işvereni güçlü kılan maddeler nelerdir?
 • İş sözleşmelerinde cezai şart uygulamaları
 • İşçinin iş sözleşmesinden doğan borçlar  nelerdir?
 • Üst düzey yöneticilerle yapılacak iş sözleşmelerinin hazırlanması 
 • Fazla Mesailer, Eğitim Ücretleri, Rekabet sözleşmesinin iş sözleşmesine etkisi nedir?
 • Yargıtay kararları ışığında Personel yönetmeliklerin hazırlanması ve faydaları nelerdir?
 • İşletmelerde hukuki belgelerin hazırlanmasının süreç yönetimi
 • Tüm fazla çalışma süreçlerinde işçilerin onayı aranır mı?
 • İş sözleşmesi ile işçinin ücretine fazla mesai ücreti dahil edilir mi?
 • İş müfettişlerinin denetlemelerde sorduğu sorular ve sorma nedenleri nelerdir?
 • İnsan kaynakları dokümanlarının mahkeme süreçlerine etkisi nasıldır?
 • İnsan Kaynakları’ nın personel fesih işlemleri yaparken nelere dikkat etmesi gerekir?
 • İnsan Kaynakları süreçlerinin Yargıtay kararları ışığında nasıl şekillenmesi gerekiyor?
 • İş kanununa göre geçerli fesihler Yargıtay kararları ışığında nasıl değerlendirilir?
 • İş kanununa göre 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 25’e göre derhal fesihlerin Yargıtay kararları ışığında süreç aşamaları ve alınabilecek aksiyonlar nelerdir?
 • Disiplin kurallarının işyeri disiplinine ve fesih süreçlerine etkisi nelerdir?
 • İşçi Ücretlerinden kesilen Para cezalarının sınırı nedir?
 • Personel yönetmeliklerinde disiplin ve fesih hükümleri 
 • Personel yönetmeliklerinde disiplin cezaları ve bu cezaları gerektiren fiillerin belirlenmesi 
 • Temel iş hukukunda hak düşürücü süreler ve çalışan ilişkilerinin yönetimdeki önemi nedir?
 • Değişen kanun ve mevzuatlara göre alınacak aksiyonlar nelerdir?
 • İş kanununa göre her yıl yapılması gereken süreçler ve nedenleri nelerdir?
 • Yeni iş arama izninin işçiye kullanılması süreci nasıl yönetilecektir?
 • Tutanak savunma ve ihtar konuları Yargıtay kararları ışığında nasıl olmalıdır?
 • Yargıtay kararları ışığında yıllık izin konularında işveren hakları nelerdir?
 • Yargıtayları kararları emekli olup aynı işverene devam eden çalışan süreçleri nasıl olmalıdır
 • Yargıtay kararları ışığında işe iade süreçleri ve işe iadenin önlenmesi için alınacak aksiyonlar nelerdir?
 • Yargıtay kararları ışığında işten ayrılan personelin tekrar işe dönmesi halinde işverene düşen sorumluluklar nelerdir?
 • Yargıtay kararları ve özelgeler neticesinde işverenin yersiz yaptığı ödemeler nelerdir?
 • Yanlış bordrolama hesaplamasında işverenin yersiz yaptığı ödemeler nelerdir?
 • Kıdem, ihbar ve diğer tazminatlar hesaplanırken yapılan hatalar nelerdir?
 • Deneme ve değerlendirme süreçlerinde iş hukuku uygulamaları nasıl yürütülür?
 • İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği yönünden yükümlülükleri nelerdir?
 • Çalışma koşullarında değişikliğin sınırı nedir? İşverenin sorumlulukları nelerdir?
 • İşçilerden uyarı ve fesih gerektiren davranışları için savunma alınması 
 • İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararına işverenin itiraz hakkı var mıdır?
 • İş güvencesinin kapsamı
 • Sözleşmenin işverence fesh  edilmesi şartı süreç yönetimi
 • İşçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli nedenle fesihler
 • İşçinin yetersizliğinden kaynaklanan geçerli nedenle fesihler
 • İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli nedenle fesihler
 • Geçerli nedenle fesih bildirim şekilleri
 • İşveren-işçi uyuşmazlıklarında Yargıtay’ın yaklaşımını ortaya koymak açısından 
 • İşyerinde Mobbing’ın önlenmesi  için alınabilecek önemler nelerdir?
 • Mobbing ‘ın yasal dayanakları
 • İşverenin haklı nedenle iş akdi feshi koşulları
 • Haklı nedenle fesih bildirim şekilleri
 • Kötü niyet tazminatının koşulları
 • İkale (Bozma Sözleşmesi) koşulları
 • İşverenin haklı nedenle iş akdi feshi uygulamaları
 • İşçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli nedenle fesih uygulamaları
 • İkale sözleşmesi örnekleri ve uygulamaları
 • İşçinin işyeri kurallarına aykırı davranışlarına ait tutanak örnekleri
 • İşçinin işyeri kurallarına aykırı davranışlarına ait ihtarname örnekleri
 • İş akdini sonlandırma ihtarname örnekleri

Sendikal, Kötü niyet, Ayrımcılık, Askerlikten, Doğan Tazminatın Süreç Yönetimi nasıl yapılmalıdır?

Eğitim İnteraktif olarak yapılacaktır.

YÖNTEM:

Katılmak için bilgisayarınızda "Zoom Video Conference" programı kurulu olmalıdır.

Uzman: Serkan ÖZDEMİR

(İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı, İnsan Kaynakları Danışmanı)
Lisans eğitimini iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İşletme bölümünde bitirdikten sonra İnsan kaynakları örgütsel değişim yüksek lisansı programında akademik öğrenimini tamamlamıştır. İş sağlığı ve iş güvenliği bölümünü tamamlamış ve C sınıfı İş sağlığı ve iş güvenliği uzmanlık sertifikasına sahiptir. Kariyer hayatında Gıda, Hizmet, Üretim sektörlerin öncü firmalarında İnsan Kaynakları ve kurumsal iletişim müdürü olarak çalışmıştır. Şuan insan kaynakları süreçlerin kurulması ve İş ve sosyal güvenlik hukuku personel yönetimi, Bordrolama SGK teşvikleri hakkında işletmelere danışmanlık ve eğitmenlik yapmaktadır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında Adalet bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Bilirkişi olarak görev yapmaktadır. Hukuk mahkemelerin İş ve sosyal Güvenlik hukuku ve Personel alacak davalarında Bilirkişi olarak görev almaktadır. Bir dönem İstanbul bölgesinde Futbol hakemliği yapmış işlerin yoğunluğundan hakemlik kariyerine son vermiştir. Kocaeli insan kaynakları platformunun kurucusu ve başkanıdır. Kariyer hayatı boyunca sahip olduğu tecrübeleri ve almış olduğu profesyonel eğitimler ışığında eğitimlerindeki farklılığını ortaya koyarak kısa sürede dikkat çekmiş ve birçok kurumla anlaşarak, eğitmenlik ve danışmanlık hayatına devam etmektedir. 20.000 den fazla kişiye seminer ve eğitim vermiştir. Uzmanlık alanı; İş ve sosyal güvenlik hukuku, kişisel gelişim eğitimleri, İnsan kaynakları, bordro ve teşvik danışmanlığı üzerinde odaklanmıştır. Eğitim videolarımız, katılımcı yorumları için www.serkanozdemir.kim web sitemizi inceleyebilirsiniz..

Yer : Webinar

 2022 Cumartesi (10.00-16.00)

EĞİTİME KATILIM ÜCRETİ

890 TL + KDV (%18)

Garanti Bankası Gebze İsmetpaşa Şubesi (424 Şube Kodu)
IBAN No: TR64 0006 2000 4240 0006 2936 22
Hesap İsmi: Zübeyde Söğütlü Ay Seçkin Danışmanlık

Katılmak isteyenlerin aşağıdaki katılım formunu doldurup katılım bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu ile birlikte en geç 2022 tarihi saat 12:00'a kadar SEÇKİN DANIŞMANLIK (tan Ahmet AY'a) (Tel: 0 544 417 49 48) (mail: egitim@seckindanismanlik.com.tr) iletmeleri gerekmektedir.

KATILIM FORMU

KATILIMCININ:
AdıSoyadı :
Firmadaki Görevi :
Firma Ünvanı (Tamolarak):
Adresi :
V.Dairesi&Numarası :
E-Mail :
Telefon; GSM :